Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Onduidelijkheid over Lammebrug blijft

De provincie heeft de verwarring over de Lammebrug bij Leiden niet weg kunnen nemen. De statenfracties van SP en D66 hadden een interpellatiedebat aangevraagd naar aanleiding van de berichtgeving afgelopen weken. Hieruit ontstond het beeld dat de provincie had kunnen weten dat de Lammebrug niet geschikt was voor vier rijstroken, maar tegelijkertijd tegen de Raad…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Leiden brengt protestsong uit

Het Referendumlied. Dat is de titel van het lied dat de Leidse zanger De Tierelier voor D66 Leiden heeft uitgebracht, ter gelegenheid van het tweejarig jubileum van het negeren van de uitslag van RijnGouweLijn-referendum. Het lied zal worden gepresenteerd op zaterdag 7 maart in café De Tregter, Herenstraat 1 Leiden. Zanger Rudy Breedveld, alias De…

Bekijk nieuwsbericht

In de media: Interview met D66 Statenlid Geertjan Wenneker

De provincie moet zich veel meer beperken tot haar echte kerntaak, het inrichten van de ruimte. Dat stelt D66 Statenlid Geertjan Wenneker in een interview met het Leidsch Dagblad. Volgens Wenneker kan de provincie op die manier een nuttige bestuurslaag zijn. De achterkamertjespolitiek van de huidige Zuid-Hollandse coalitie staat een goed debat in de provinciale…

Bekijk nieuwsbericht

Gemeenteraad Barendrecht stemt in met kritische zienswijze

De gemeenteraad van Barendrecht is op 23 maart 2009 unaniem akkoord gegaan met de kritische zienswijze van het college. Het is nu afwachten wat het oordeel van de MER-commissie is. Tijdens de raadsvergadering heeft de lokale D66 fractie een motie ingediend om het college een brief te laten sturen naar minister Cramer en de Shell.…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Zuid-Holland wil snellere doorstroom jeugdzorg

De effectiviteit van behandelingen in de jeugdzorg moet transparanter worden, zodat de doorstroom wordt versneld. Dat is de conclusie die D66 Statenlid Geertjan Wenneker trekt uit het eerste advies van de nieuwe Commissie Financiering Jeugdzorg (CFJ), ingesteld door het ministerie voor Jeugd en Gezin. De fractievoorzitter van D66 Zuid-Holland steunt de uitkomsten van het rapport.…

Bekijk nieuwsbericht

Gedeputeerde Manita Koop (CDA) afgetreden

Tijdens de Statenvergadering van woensdag 22 april werd bekend dat gedeputeerde Manita Koop met onmiddelijke ingang is afgetreden. Koop, namens het CDA lid van van het college van Gedeputeerde Staten, kon niet langer rekenen op de steun van haar eigen CDA-fractie. Zij had de belangrijke portefeuille ruimtelijke ordening, waarin de provinciale structuurvisie wordt vormgegeven. De…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Zuid-Holland voorstander Deltanatuur, maar met zorgvuldige besluitvorming

Op 22 april spraken Provinciale Staten over "Deltanatuur". Met Deltanatuur worden grote, gevarieerde nieuwe waterlandschappen gecreerd en biedt ruimte voor biodiversiteit maar ook, als dat nodig is, voor overtollig rivierwater. Deltanatuur is een rijksdoel, maar de uitwerking is gedecentraliseerd aan de provincie. Als onderdeel van Deltanatuur is in de gemeente Bernisse (Voorne-Putten) 185 ha landbouwgrond…

Bekijk nieuwsbericht

Algemene Regiovergadering & workshop verkiezingsprogramma

De ARV zal op donderdagavond 28 mei plaats vinden. Op de agenda staan het vaststellen van de begroting en een inhoudelijke discussie met onze fractievoorzitter in de Provinciale Staten, Geertjan Wenneker. Voorafgaand aan de ARV zal Jan Remmert Fröling een workshop geven over het schrijven van lokale verkiezingsprogramma’s. Jan Remmert is werkzaam…

Bekijk nieuwsbericht