Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Provincie houdt vast aan standpunt Lammebrug

De provincie Zuid-Holland blijft erbij dat zij de Raad van State (RvS) niet onjuist heeft geïnformeerd over de draagkracht van de Lammebrug bij Leiden, in een zaak over het wel of niet kunnen aanleggen van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. In antwoord op vragen van D66 en de SP stellen Gedeputeerde Staten (GS) dat er…

Bekijk nieuwsbericht

D66: Zuid-Holland moet hernieuwde Randstadambitie tonen

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 1 juli 2009 heeft D66 zich hard gemaakt voor meer ambitie van het provinciebestuur om randstedelijke problemen op te lossen in Randstadverband. Het college van PvdA, CDA, VVD en CU-SGP had die ambitie niet en wilde zich terugtrekken binnen de provinciegrenzen. D66 is steeds kritisch geweest over het project “Randstad…

Bekijk nieuwsbericht

Zwetpolder moet groen blijven!

D66 Zuid-Holland zal het college van Zuid-Holland kritisch blijven volgen over de Zwetpolder. Uit beantwoording van schriftelijke vragen blijkt dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het College van B&W van Zoeterwoude een mediation-traject zijn gestart omdat de standpunten haaks op elkaar staan. D66 Zuid-Holland is al jaren een warm voorstander van het open houden van…

Bekijk nieuwsbericht

D66 en VVD Zuid-Holland willen de beste verkeersoptie voor de N443 en de Piet Gijzenbrug boven tafel

De Provinciale Statenfracties in Zuid-Holland van VVD en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de vervanging van de Piet Gijzenbrug (N443) bij Noordwijkerhout. Het lijkt erop dat de provincie Zuid-Holland gekozen heeft voor vervanging van de Piet Gijzenbrug zonder daarbij andere opties bekeken te hebben. De beide fracties zouden dat betreuren. Zij…

Bekijk nieuwsbericht

D66: provincie moet geen angst hebben voor burgerparticipatie

Op initiatief van de D66-statenfractie gaat het provinciebestuur starten met enkele proeven met burgerparticipatie. Dit is de uitkomst van een discussie in de Statencommissie bestuur en middelen. Dat betekent dat er nu meer ruimte zou moeten komen voor interactiviteit bij de totstandkoming van provinciaal beleid. Tot nog toe werd burgerparticipatie op ad hoc basis toegepast.…

Bekijk nieuwsbericht

Debatcultuur in Zuid-Holland

Terwijl Alexander Pechtold in 'Zomergasten' enkele ideeen uit over de debatcultuur in de Tweede Kamer vindt ook – op bescheiden niveau – een discussie plaats over hoe het debat in de staten van Zuid-Holland verbeterd kan worden. Immers – zo is de algemene opvatting – het debat is voorgekookt en daarmee weinig uitdagend voor politici,…

Bekijk nieuwsbericht

Statenfracties D66, SP en GroenLinks eisen opheldering varianten Rijnlandroute

D66, SP en GroenLinks hebben opheldering gevraagd aan Gedeputeerde Staten over informering over de Rijnlandroute. Onlangs werd duidelijk dat er verschillende presentaties gegeven zijn door de gedeputeerde. Colleges van de gemeensten die betrokken zijn bij de Rijnlandroute kregen hierdoor andere informatie dan de Statenleden en burgergroepen. Een artikel in het Algemeen Dagblad leest u hier.…

Bekijk nieuwsbericht

Participeren is meer dan informeren

D66 heeft in Zuid-Holland het initiatief genomen tot het opstellen van een beleidslijn voor (burger)participatie. Tot nog toe werd er op verschillende manieren wel iets aangedaan, maar het was voor niemand duidelijk wat precies en wat er van iemand verwacht werd. Maar het meest opvallend is de bestuurscultuur waarmee – met name CDA – omgaat…

Bekijk nieuwsbericht

Deze keer openheid over de Rijnlandroute!

D66 nodigt allen die zich bij de Rijnlandroute-besluitvorming betrokken voelen uit voor de sessie die donderdag 15 oktober voor ons als volksvertegenwoordigers wordt georganiseerd. D66 wil voorkomen dat wethouders, volksvertegenwoordigers en betrokken burgers dan andermaal drie verschillende verhalen te horen krijgen. Worden er mensen geweigerd, dan zal D66 de bijeenkomst boycotten. De klucht over de…

Bekijk nieuwsbericht