Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Besluitvorming Valkenburg laat veel te wensen over

In de statenvergadering van 28 januari jl. werd het streekplan voor de bebouwing van het voormalige vliegveld Valkenburg besproken. Het besluit dat er woningbouw zou komen is door provinciale staten reeds eerder genomen. Dit besluit was geen eenvoudige afweging, aangezien het hier ging over de bebouwing van een klein stuk kwetsbaar groen dat de laatste…

Bekijk nieuwsbericht

D66 onderzoekt beschuldiging leugens provinciebestuur

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden hebben bij de Raad van State gelogen over de ontsluitingsmogelijkheden van een bedrijventerrein in de Leidse Oostvlietpolder. Dat zou blijken uit een intern memo van de provinciale ambtenaren, dat in het bezit is van het Leids Dagblad. In het memo zou staan dat een voor het plan cruciale…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil opheldering over vierde rijstrook Lammebrug

De Zuid-Hollandse D66 fractie heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd over de gang van zaken rondom de wijziging van het streekplan voor de Leidse Oostvlietpolder. Voor de ontsluiting van het bedrijventerrein zijn vier rijstroken over de Lammebrug bij Leiden nodig. De provincie heeft in de rechtszaak bij de Raad van State over de streekplanwijziging verzekerd…

Bekijk nieuwsbericht

CO2 opslag Barendrecht

Al enige tijd is er het nodige aan de hand over mogelijke CO2 opslag bij Barendrecht. D66 Zuid-Holland vindt dat een locatie onder en dichtbij een dichtbevolkt gebied niet voor de hand voor CO2 opslag. D66-Statenlid Wenneker: "Opslag in de Noordzee zou onze voorkeur hebben. Wanneer er onverhoeds iets misgaat, komt de CO2 niet terecht…

Bekijk nieuwsbericht

Onduidelijkheid over Lammebrug blijft

De provincie heeft de verwarring over de Lammebrug bij Leiden niet weg kunnen nemen. De statenfracties van SP en D66 hadden een interpellatiedebat aangevraagd naar aanleiding van de berichtgeving afgelopen weken. Hieruit ontstond het beeld dat de provincie had kunnen weten dat de Lammebrug niet geschikt was voor vier rijstroken, maar tegelijkertijd tegen de Raad…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Leiden brengt protestsong uit

Het Referendumlied. Dat is de titel van het lied dat de Leidse zanger De Tierelier voor D66 Leiden heeft uitgebracht, ter gelegenheid van het tweejarig jubileum van het negeren van de uitslag van RijnGouweLijn-referendum. Het lied zal worden gepresenteerd op zaterdag 7 maart in café De Tregter, Herenstraat 1 Leiden. Zanger Rudy Breedveld, alias De…

Bekijk nieuwsbericht

In de media: Interview met D66 Statenlid Geertjan Wenneker

De provincie moet zich veel meer beperken tot haar echte kerntaak, het inrichten van de ruimte. Dat stelt D66 Statenlid Geertjan Wenneker in een interview met het Leidsch Dagblad. Volgens Wenneker kan de provincie op die manier een nuttige bestuurslaag zijn. De achterkamertjespolitiek van de huidige Zuid-Hollandse coalitie staat een goed debat in de provinciale…

Bekijk nieuwsbericht

Gemeenteraad Barendrecht stemt in met kritische zienswijze

De gemeenteraad van Barendrecht is op 23 maart 2009 unaniem akkoord gegaan met de kritische zienswijze van het college. Het is nu afwachten wat het oordeel van de MER-commissie is. Tijdens de raadsvergadering heeft de lokale D66 fractie een motie ingediend om het college een brief te laten sturen naar minister Cramer en de Shell.…

Bekijk nieuwsbericht