Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Minder vuile lucht door N470

De aanleg van de N470 heeft een positief effect op de luchtkwaliteit in Pijnacker- Nootdorp. Waar de gemeente in 2006 nog kampte met een tiental wegen waarlangs de lucht veel te vervuild was, zijn er vooral dankzij de weg nog maar enkele knelpunten over. Prognoses laten zien dat in Pijnacker- Nootdorp eind 2009 nergens meer…

Bekijk nieuwsbericht

GS beantwoorden Statenvragen rondom uitbreiding Keukenhof

Voor onze provincie mag het duidelijk zijn dat milieubeheer en natuurbescherming van zeer groot belang zijn, voor nu en in de toekomst. D66 Zuid-Holland staat vooruitstrevend en pragmatisch beleid voor voor (economische) groei, maar verliest daar niet bij uit het oog dat welvaart met meer dan economie te maken heeft. In bijna ieder provinciaal politiek…

Bekijk nieuwsbericht

Voorstel D66 bezuiniging op provinciefonds begrijpelijk

Na Prinsjesdag presenteerde D66 in de Tweede Kamer een "eigen" begroting. Met daarin een bezuiniging van structureel 500 miljoen euro op het Gemeente- en Provinciefonds. Hun eigen tegenbegrotingen stellen de oppositiepartijen al een paar jaar op als reactie op de Miljoenennota. Het voorstel maakt onderdeel uit van een groter pakket aan bezuinigingen. Ook andere oppositiepartijen…

Bekijk nieuwsbericht

Arjen Raap beëdigd als fractievertegenwoordiger

Arjen Raap is tijdens de Provinciale Statenvergadering van woensdag 8 oktober beëdigd als fractievertegenwoordiger van D66 Zuid-Holland. Voor de commissies Mobiliteit, Kennis en Economie (MKE) en Ruimte en Wonen (R&W) zal hij D66 vertegenwoordigen in commissievergaderingen. De fractie en het bestuur van D66 Zuid-Holland wensen Arjen als fractievertegenwoordiger veel succes en een goede samenwerking toe.…

Bekijk nieuwsbericht

Provinciale Statenvergadering 8 oktober

De eerste Statenvergadering na het zomerreces stond in het teken van een flinke reeks omvangrijke voorstellen en hameronderwerpen, waarvan de Vervolgnotitie Maatschappelijke Participatie en de Visie Beheer Groene Ruimte voor D66 van groot belang zijn. Ook besloten Provinciale Staten over het Definitief Ontwerp N207 Zuidwestelijke Randweg Gouda. Vervolgnotitie Maatschappelijke Participatie Al lange tijd is voor…

Bekijk nieuwsbericht

Provinciale financien lopen weinig gevaar in kredietcrisis

D66 is van mening dat zorgvuldig met het belastinggeld van burgers en bedrijven omgegaan moet worden. Na de zogeheten Ceteco-affaire behoort juist de provincie Zuid-Holland terughoudend te zijn in risicovol beleggen, zoals nu ook niet gebeurd is. Tegelijkertijd vindt D66 dat, binnen de wettelijke restricties, de provincie wel van de mogelijkheden gebruik moet kunnen maken…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Zuid-Holland: niet méér geluidsoverlast Schiphol voor Bollenstreek

D66 Zuid-Holland maakt zich ernstige zorgen over het recente advies van de Alderstafel over de toekomst van Schiphol. Dit overlegorgaan stelt voor te experimenteren met het verleggen van een vliegroute dwars over de Bollenstreek. De huidige zogenoemde ‘Spykerboor’ startroute, die in de toekomst steeds meer gebruikt zal worden, zou dan zuidelijker worden gelegd, pal langs…

Bekijk nieuwsbericht

Ganzenproblematiek

Sinds jaar en dag is de problematiek rondom overlast en schade door ganzen een probleem in provincie Zuid-Holland. Met name de agrarische schade lijdt jaarlijks voor miljoenen euro's schade door de ganzenpopulaties. Het subsidieplafond voor het fonds waaruit deze schade wordt betaald wordt tijdens de Statenvergadering van 12 november hoogstwaarschijnlijk in een keer verdubbeld tot…

Bekijk nieuwsbericht

Statenvragen D66 over rapport Inspectie Jeugdzorg

Uit een recent gepubliceerd rapport over beleid rondom seksualiteit binnen 24-uurs jeugdzorginstellingen, blijkt dat drie van zulke instellingen in Zuid-Holland op bepaalde punten onvoldoende of matig scoren. De provinciale D66-fractie maakt zich hierover zorgen en stelt Statenvragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Klik hier om de Statenvragen te lezen. Beantwoording van de Statenvragen wordt…

Bekijk nieuwsbericht

Landelijke kopstukken bij Algemene Regiovergadering

Het Regiobestuur nodigt alle Zuid-Hollandse leden uit voor de Algemene Regiovergadering Dinsdag 18 november 2008 – 21.00 uur Golden Tulip Bel Air Hotel Johan de Wittlaan 30 Den Haag Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Mededelingen / Ingekomen stukken 4. Vaststelling notulen 15 april 2008 5. Benoeming Wilma…

Bekijk nieuwsbericht