Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

D66 Zuid-Holland tegenstander RGL-West

De statenfracties van SP, D66 en Partij voor de Dieren zijn woedend over een verklaring van de overige statenfracties. Die lieten in het Leidsch Dagblad van 3 juni weten dat de RijnGouweLijn (RGL) er sowieso komt. SP, D66 en Partij voor de Dieren vinden dit de verkeerde volgorde: “Er is nog geen democratisch besluit genomen.…

Bekijk nieuwsbericht

Uitslag Europese verkiezingen vertaald naar Zuid-Holland

Op 4 juni was het een mooie dag voor D66. Na alweer enige tijd op zetelwinst in de peilingen te hebben gestaan, waren de Europese verkiezingen het eerste moment dat D66 deze peilingen kon verzilveren. En dat gebeurde ook. We haalden 3 zetels in Europa, wat een geweldig resultaat is! Als Statenlid voor D66 Zuid-Holland is…

Bekijk nieuwsbericht

RijnGouweLijn-West

D66 zond onderstaande brief in, die gepubliceerd werd in o.a. het Witte Weekblad. Den Haag, 12 juni 2009 Woensdag was de RijnGouweLijn onderwerp van gesprek in de Provinciale Statencommissie “Mobiliteit,Kennis en Economie”. D66 is, naast de SP en de PvdD, de enige partij die zich nog durft te verzetten tegen de komst van de RijnGouweLijn…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt schriftelijke vragen over onjuiste informatie Lammebrug

D66 stelt schriftelijke vragen over onjuiste informatie Lammebrug D66 en SP in Provinciale Staten vragen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om opheldering over onjuiste informatie over de Lammebrug in Leiden. De Provincie Zuid-Holland heeft beweerd voor de Raad van State dat deze verbreed kan worden, maar nu blijkt dat de Provincie de Raad van State niet…

Bekijk nieuwsbericht

Provincie houdt vast aan standpunt Lammebrug

De provincie Zuid-Holland blijft erbij dat zij de Raad van State (RvS) niet onjuist heeft geïnformeerd over de draagkracht van de Lammebrug bij Leiden, in een zaak over het wel of niet kunnen aanleggen van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. In antwoord op vragen van D66 en de SP stellen Gedeputeerde Staten (GS) dat er…

Bekijk nieuwsbericht

D66: Zuid-Holland moet hernieuwde Randstadambitie tonen

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 1 juli 2009 heeft D66 zich hard gemaakt voor meer ambitie van het provinciebestuur om randstedelijke problemen op te lossen in Randstadverband. Het college van PvdA, CDA, VVD en CU-SGP had die ambitie niet en wilde zich terugtrekken binnen de provinciegrenzen. D66 is steeds kritisch geweest over het project “Randstad…

Bekijk nieuwsbericht

Zwetpolder moet groen blijven!

D66 Zuid-Holland zal het college van Zuid-Holland kritisch blijven volgen over de Zwetpolder. Uit beantwoording van schriftelijke vragen blijkt dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het College van B&W van Zoeterwoude een mediation-traject zijn gestart omdat de standpunten haaks op elkaar staan. D66 Zuid-Holland is al jaren een warm voorstander van het open houden van…

Bekijk nieuwsbericht