Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

RijnGouweLijn-West

D66 zond onderstaande brief in, die gepubliceerd werd in o.a. het Witte Weekblad. Den Haag, 12 juni 2009 Woensdag was de RijnGouweLijn onderwerp van gesprek in de Provinciale Statencommissie “Mobiliteit,Kennis en Economie”. D66 is, naast de SP en de PvdD, de enige partij die zich nog durft te verzetten tegen de komst van de RijnGouweLijn…

Bekijk nieuwsbericht

D66 stelt schriftelijke vragen over onjuiste informatie Lammebrug

D66 stelt schriftelijke vragen over onjuiste informatie Lammebrug D66 en SP in Provinciale Staten vragen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om opheldering over onjuiste informatie over de Lammebrug in Leiden. De Provincie Zuid-Holland heeft beweerd voor de Raad van State dat deze verbreed kan worden, maar nu blijkt dat de Provincie de Raad van State niet…

Bekijk nieuwsbericht

Provincie houdt vast aan standpunt Lammebrug

De provincie Zuid-Holland blijft erbij dat zij de Raad van State (RvS) niet onjuist heeft geïnformeerd over de draagkracht van de Lammebrug bij Leiden, in een zaak over het wel of niet kunnen aanleggen van een bedrijventerrein in de Oostvlietpolder. In antwoord op vragen van D66 en de SP stellen Gedeputeerde Staten (GS) dat er…

Bekijk nieuwsbericht

D66: Zuid-Holland moet hernieuwde Randstadambitie tonen

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 1 juli 2009 heeft D66 zich hard gemaakt voor meer ambitie van het provinciebestuur om randstedelijke problemen op te lossen in Randstadverband. Het college van PvdA, CDA, VVD en CU-SGP had die ambitie niet en wilde zich terugtrekken binnen de provinciegrenzen. D66 is steeds kritisch geweest over het project “Randstad…

Bekijk nieuwsbericht

Zwetpolder moet groen blijven!

D66 Zuid-Holland zal het college van Zuid-Holland kritisch blijven volgen over de Zwetpolder. Uit beantwoording van schriftelijke vragen blijkt dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en het College van B&W van Zoeterwoude een mediation-traject zijn gestart omdat de standpunten haaks op elkaar staan. D66 Zuid-Holland is al jaren een warm voorstander van het open houden van…

Bekijk nieuwsbericht

D66 en VVD Zuid-Holland willen de beste verkeersoptie voor de N443 en de Piet Gijzenbrug boven tafel

De Provinciale Statenfracties in Zuid-Holland van VVD en D66 hebben schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de vervanging van de Piet Gijzenbrug (N443) bij Noordwijkerhout. Het lijkt erop dat de provincie Zuid-Holland gekozen heeft voor vervanging van de Piet Gijzenbrug zonder daarbij andere opties bekeken te hebben. De beide fracties zouden dat betreuren. Zij…

Bekijk nieuwsbericht

D66: provincie moet geen angst hebben voor burgerparticipatie

Op initiatief van de D66-statenfractie gaat het provinciebestuur starten met enkele proeven met burgerparticipatie. Dit is de uitkomst van een discussie in de Statencommissie bestuur en middelen. Dat betekent dat er nu meer ruimte zou moeten komen voor interactiviteit bij de totstandkoming van provinciaal beleid. Tot nog toe werd burgerparticipatie op ad hoc basis toegepast.…

Bekijk nieuwsbericht

Debatcultuur in Zuid-Holland

Terwijl Alexander Pechtold in 'Zomergasten' enkele ideeen uit over de debatcultuur in de Tweede Kamer vindt ook – op bescheiden niveau – een discussie plaats over hoe het debat in de staten van Zuid-Holland verbeterd kan worden. Immers – zo is de algemene opvatting – het debat is voorgekookt en daarmee weinig uitdagend voor politici,…

Bekijk nieuwsbericht