Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

D66-raadslid Verburg in Lisse weer 'raadslid van het jaar'

D66-raadslid Cees Verburg is in Lisse wederom gekozen tot "politicus van het jaar". De laatste keer dat Verburg deze eer te beurt viel was in 2004, waarna hij enkele jaren was uitgesloten van deze verkiezing. Nu hij wederom mocht meedoen met de verkiezing werd Verburg prompt weer gekozen. De verkiezing in Lisse wordt georganiseerd door…

Bekijk nieuwsbericht

Geen beperking koopzondagen

Hoewel geen provinciale aangelegenheid trof het mij dat er een wetsvoorstel in de maak is dat het aantal koopzondagen moet gaan beperken. Dit zijn 1 van die zaken die ik als 'betuttelend' en zelfs als 'belerend' ervaar. En als een D66-er (en liberaal) ergens allergisch voor is, is het dat wel. De 4 grote steden…

Bekijk nieuwsbericht

Verbeterplannen jeugdzorg nodig ter voorkoming seksueel misbruik

De provincie Zuid-Holland heeft de Zuid-Hollandse jeugdzorginstellingen gevraagd om verbeterplannen op te stellen om seksueel overschrijdend gedrag te voorkomen. Als subsidievoorwaarde voor de residentiële jeugdzorginstellingen stelt Zuid-Holland dat iedereen die in dienst treedt een verklaring omtrent gedrag overlegt. Dit blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66-Zuid-Holland. D66 stelde naar aanleiding van een onderzoek…

Bekijk nieuwsbericht

Besluitvorming Valkenburg laat veel te wensen over

In de statenvergadering van 28 januari jl. werd het streekplan voor de bebouwing van het voormalige vliegveld Valkenburg besproken. Het besluit dat er woningbouw zou komen is door provinciale staten reeds eerder genomen. Dit besluit was geen eenvoudige afweging, aangezien het hier ging over de bebouwing van een klein stuk kwetsbaar groen dat de laatste…

Bekijk nieuwsbericht

D66 onderzoekt beschuldiging leugens provinciebestuur

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Leiden hebben bij de Raad van State gelogen over de ontsluitingsmogelijkheden van een bedrijventerrein in de Leidse Oostvlietpolder. Dat zou blijken uit een intern memo van de provinciale ambtenaren, dat in het bezit is van het Leids Dagblad. In het memo zou staan dat een voor het plan cruciale…

Bekijk nieuwsbericht

D66 wil opheldering over vierde rijstrook Lammebrug

De Zuid-Hollandse D66 fractie heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd over de gang van zaken rondom de wijziging van het streekplan voor de Leidse Oostvlietpolder. Voor de ontsluiting van het bedrijventerrein zijn vier rijstroken over de Lammebrug bij Leiden nodig. De provincie heeft in de rechtszaak bij de Raad van State over de streekplanwijziging verzekerd…

Bekijk nieuwsbericht

CO2 opslag Barendrecht

Al enige tijd is er het nodige aan de hand over mogelijke CO2 opslag bij Barendrecht. D66 Zuid-Holland vindt dat een locatie onder en dichtbij een dichtbevolkt gebied niet voor de hand voor CO2 opslag. D66-Statenlid Wenneker: "Opslag in de Noordzee zou onze voorkeur hebben. Wanneer er onverhoeds iets misgaat, komt de CO2 niet terecht…

Bekijk nieuwsbericht

Onduidelijkheid over Lammebrug blijft

De provincie heeft de verwarring over de Lammebrug bij Leiden niet weg kunnen nemen. De statenfracties van SP en D66 hadden een interpellatiedebat aangevraagd naar aanleiding van de berichtgeving afgelopen weken. Hieruit ontstond het beeld dat de provincie had kunnen weten dat de Lammebrug niet geschikt was voor vier rijstroken, maar tegelijkertijd tegen de Raad…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Leiden brengt protestsong uit

Het Referendumlied. Dat is de titel van het lied dat de Leidse zanger De Tierelier voor D66 Leiden heeft uitgebracht, ter gelegenheid van het tweejarig jubileum van het negeren van de uitslag van RijnGouweLijn-referendum. Het lied zal worden gepresenteerd op zaterdag 7 maart in café De Tregter, Herenstraat 1 Leiden. Zanger Rudy Breedveld, alias De…

Bekijk nieuwsbericht