Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 december 2009

D66: Snelle aanpak verkeersonveiligheid N443 is noodzakelijk

De D66-fractie van de Provinciale Staten Zuid-Holland heeft schriftelijk vragen gesteld aan het provinciebestuur over de onveilige verkeerssituatie van de N443. Op een drukbezochte bijeenkomst gaven buurtbewoners aan Wenneker aan dat de gevaarlijke verkeerssituatie langs de N443 hen een doorn in het oog is. Ondanks dat de maximumsnelheid op deze provinciale weg, die het centrum…

Bekijk nieuwsbericht

Europa en Zuid-Holland

Deze week heeft Provinciale Staten van Zuid-Holland ingestemd met een initiatiefvoorstel van de Staten zelf, wat tot doel heeft 'Europa' beter tussen de oren te krijgen van de Statenleden. Nu is dat wel nodig want steeds meer komt regelgeving voor de regio's uit Brussel. Denk bijvoorbeeld aan luchtkwaliteit en milieu. Namens D66 heb ik voor…

Bekijk nieuwsbericht

Sophie in 't Veld Liberaal van het Jaar

Europarlementariër Sophie in 't Veld is door de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD, verkozen tot Liberaal van het Jaar. In 't Veld kreeg de prijs voor haar niet aflatende inzet voor homo- en vrouwenrechten en tegen het uithollen van privacy en individuele vrijheden. In 't Veld: "Ik zal deze liberale eretitel dit jaar met…

Bekijk nieuwsbericht

Dierenwelzijn: en U?

Provinciale Staten van Zuid-Holland bespreken eind februari een nota Dierenwelzijn. D66 Zuid-Holland is nieuwsgierig wat u daarvan vindt. Wat is de rol van de Provincie en waar kan het wel wat minder of juist wat meer? Vindt u dat, net als Marianne Thieme in de Tweede Kamer, dat ook de Provincie moet gaan toezien dat…

Bekijk nieuwsbericht

Controleer op misstanden bij CO2-compensatie

Tweede Kamerlid Boris van der Ham (D66) heeft de regering om opheldering gevraagd over de slechte controle op de aanplant van bomen voor klimaatcompensatie. Enkele bedrijven compenseren tegen betaling de C02-uitstoot van reizigers en bedrijven door de aanplant van bomen. Afgelopen weekend rezen er echter twijfels over de claims van sommige projecten van deze bedrijven.…

Bekijk nieuwsbericht

Langverwacht antwoord Omzigtterrein teleurstellend

Ruim twee maanden na indienen van de vragen, kreeg de D66-fractie op 29 januari antwoord op vragen aangaande de Transformatievisie Oude Rijnzone. Het college van Gedeputeerde Staten stelt dat de provincie geen belang heeft bij de cultuurhistorische waarde van het industriële erfgoed op het Omzigtterrein in Zoeterwoude. Daarom zal het college geen stappen ondernemen om…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Zuid-Holland kritisch over windmolens in het Groene Hart

De D66-fractie Zuid-Holland heeft schriftelijke vragen ondertekend over het plaatsen van windmolens in het Groene Hart. De Provincie Utrecht is voornemens vier 120 meter hoge windmolens te plaatsen in het ‘groene venster’ tussen Woerden en Bodegraven. Het openhouden van het Groene Hart is de verantwoordelijkheid van de drie provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland, aldus de…

Bekijk nieuwsbericht

Uit de Commissie: Groen, Water, Milieu

Een omvangrijk pakket maatregelen van onze collegae van de Partij voor de Dieren, met als doel de bevordering van dierenwelzijn, werd vandaag behandeld in de commissie Groen, Water en Milieu. Het pakket bestaat uit 43 afzonderlijke maatregelen. Maatregelen bijvoorbeeld met betrekking tot efficientere muskusrattenbestrijding en het visvriendelijker maken van poldergemalen; die op onze sympathie kunnen…

Bekijk nieuwsbericht

Waterschapsverkiezingen 2008

Tijdens de laatste regiovergadering van D66 Zuid-Holland is het groene licht gegeven om deel te nemen aan de waterschapsverkiezingen in 2008. Lars Nanninga van het landelijke bureau heeft toen al aangekondigd dat er onderhandelingen gaande waren om D66 te laten aansluiten bij een nationale groenblauwe coalitie. Door nieuwe wetgeving is er namelijk een kiesdrempel van…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Zuid-Holland: N443 moet vervroegd verkeersveiliger worden.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland keuren het voorstel van D66 Zuid-Holland om zo spoedig mogelijk in te grijpen in de gevaarlijke verkeerssituatie op de N443 af. GS houden vast aan de langetermijnplanning waarin wordt voorzien in groot onderhoud van de N443 in 2010, terwijl een vervroegde aanpak nodig is, aldus D66. Immers, de weg is al…

Bekijk nieuwsbericht