Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

D66 Zuid-Holland betreurt besluit Raad van State

Op 19 november heeft de Raad van State de bezwaren tegen het bestemmingsplan Oostvlietpolder, zoals ingebracht door de Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder, bewoners van de Leidse Vrouwenweg en anderen, afgewezen. Daarmee komt de weg vrij voor bebouwing van de laatste groene polder van Leiden. D66 Zuid-Holland betreurt dit besluit. De Statenfractie is al jaren…

Bekijk nieuwsbericht

Waterschappen in de provincie

Deze week bereikte mij een interessante vraag over de waterschappen, namelijk hoe D66 in deze discussie staat.D66 Zuid-Holland heeft altijd aangegeven principieel de discussie over de rol en het nut van de verschillende bestuurslagen te willen voeren, niet in de laatste plaats over die van de provincie zelf. De Statenfractie in Zuid-Holland is geen voorstander…

Bekijk nieuwsbericht

D66 verheugd over onderzoek naar Spoortracé – Rijnlandroute

Het alternatief van het “Spoortracé” wordt meegenomen in het verdere onderzoek naar mogelijkheden voor de Rijnlandroute. D66 vindt dit van groot belang, omdat op deze manier een goed beeld kan worden gekregen van de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven. “Wij wilden vanaf het begin een goede Milieu-Effecten Rapportage (m.e.r.) zodat er duidelijk wordt…

Bekijk nieuwsbericht

Voor hoogwaardig openbaar vervoer, dus tegen de RijnGouweLijn

“D66 is voorstander van hoogwaardig openbaar vervoer, en daarom tegen de RGL.” Zo betoogde D66 tijdens de Statenvergadering van 10 december dat met de bestuursovereenkomst van de provincie met Leiden niet zou moeten worden ingestemd. De verwachtingen over het aantal reizigers dat gebruik zal maken van de RGL-Oost zijn steeds eerder naar beneden bijgesteld. Tegelijkertijd…

Bekijk nieuwsbericht

CO2-opslag Barendrecht niet zeker

Barendrecht, 16 dec. De komst van een ondergrondse CO2-opslag in Barendrecht is nog niet zeker. Wethouder Zuurbier (VVD) heeft dit gisteren tijdens een raadsvergadering laten weten in reactie op vragen van GroenLinks en PvdA. Volgens beide partijen heerst bij burgers het gevoel dat „de beslissing al gevallen is”. Shell kreeg eind november een subsidie van…

Bekijk nieuwsbericht

D66-raadslid Verburg in Lisse weer 'raadslid van het jaar'

D66-raadslid Cees Verburg is in Lisse wederom gekozen tot "politicus van het jaar". De laatste keer dat Verburg deze eer te beurt viel was in 2004, waarna hij enkele jaren was uitgesloten van deze verkiezing. Nu hij wederom mocht meedoen met de verkiezing werd Verburg prompt weer gekozen. De verkiezing in Lisse wordt georganiseerd door…

Bekijk nieuwsbericht

Geen beperking koopzondagen

Hoewel geen provinciale aangelegenheid trof het mij dat er een wetsvoorstel in de maak is dat het aantal koopzondagen moet gaan beperken. Dit zijn 1 van die zaken die ik als 'betuttelend' en zelfs als 'belerend' ervaar. En als een D66-er (en liberaal) ergens allergisch voor is, is het dat wel. De 4 grote steden…

Bekijk nieuwsbericht

Verbeterplannen jeugdzorg nodig ter voorkoming seksueel misbruik

De provincie Zuid-Holland heeft de Zuid-Hollandse jeugdzorginstellingen gevraagd om verbeterplannen op te stellen om seksueel overschrijdend gedrag te voorkomen. Als subsidievoorwaarde voor de residentiële jeugdzorginstellingen stelt Zuid-Holland dat iedereen die in dienst treedt een verklaring omtrent gedrag overlegt. Dit blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van D66-Zuid-Holland. D66 stelde naar aanleiding van een onderzoek…

Bekijk nieuwsbericht

Besluitvorming Valkenburg laat veel te wensen over

In de statenvergadering van 28 januari jl. werd het streekplan voor de bebouwing van het voormalige vliegveld Valkenburg besproken. Het besluit dat er woningbouw zou komen is door provinciale staten reeds eerder genomen. Dit besluit was geen eenvoudige afweging, aangezien het hier ging over de bebouwing van een klein stuk kwetsbaar groen dat de laatste…

Bekijk nieuwsbericht