Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Provinciale financien lopen weinig gevaar in kredietcrisis

D66 is van mening dat zorgvuldig met het belastinggeld van burgers en bedrijven omgegaan moet worden. Na de zogeheten Ceteco-affaire behoort juist de provincie Zuid-Holland terughoudend te zijn in risicovol beleggen, zoals nu ook niet gebeurd is. Tegelijkertijd vindt D66 dat, binnen de wettelijke restricties, de provincie wel van de mogelijkheden gebruik moet kunnen maken…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Zuid-Holland: niet méér geluidsoverlast Schiphol voor Bollenstreek

D66 Zuid-Holland maakt zich ernstige zorgen over het recente advies van de Alderstafel over de toekomst van Schiphol. Dit overlegorgaan stelt voor te experimenteren met het verleggen van een vliegroute dwars over de Bollenstreek. De huidige zogenoemde ‘Spykerboor’ startroute, die in de toekomst steeds meer gebruikt zal worden, zou dan zuidelijker worden gelegd, pal langs…

Bekijk nieuwsbericht

Ganzenproblematiek

Sinds jaar en dag is de problematiek rondom overlast en schade door ganzen een probleem in provincie Zuid-Holland. Met name de agrarische schade lijdt jaarlijks voor miljoenen euro's schade door de ganzenpopulaties. Het subsidieplafond voor het fonds waaruit deze schade wordt betaald wordt tijdens de Statenvergadering van 12 november hoogstwaarschijnlijk in een keer verdubbeld tot…

Bekijk nieuwsbericht

Statenvragen D66 over rapport Inspectie Jeugdzorg

Uit een recent gepubliceerd rapport over beleid rondom seksualiteit binnen 24-uurs jeugdzorginstellingen, blijkt dat drie van zulke instellingen in Zuid-Holland op bepaalde punten onvoldoende of matig scoren. De provinciale D66-fractie maakt zich hierover zorgen en stelt Statenvragen aan het college van Gedeputeerde Staten. Klik hier om de Statenvragen te lezen. Beantwoording van de Statenvragen wordt…

Bekijk nieuwsbericht

Landelijke kopstukken bij Algemene Regiovergadering

Het Regiobestuur nodigt alle Zuid-Hollandse leden uit voor de Algemene Regiovergadering Dinsdag 18 november 2008 – 21.00 uur Golden Tulip Bel Air Hotel Johan de Wittlaan 30 Den Haag Op de agenda staan de volgende onderwerpen: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Mededelingen / Ingekomen stukken 4. Vaststelling notulen 15 april 2008 5. Benoeming Wilma…

Bekijk nieuwsbericht

Provinciale Statenvergadering 12 november: Algemene Beschouwingen

Tijdens de Algemene Beschouwingen van de Provincie Zuid-Holland op 12 november heeft fractievoorzitter Geertjan Wenneker van D66 duidelijk gemaakt waarvoor onze partij kiest. D66 gaf aan echte keuzes te willen maken in een tijd waarin de economie in zwaar weer terecht is gekomen komt. Juist nu moet Zuid-Holland zijn ernergie steken in een aantrekkelijk woon-…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Zuid-Holland betreurt besluit Raad van State

Op 19 november heeft de Raad van State de bezwaren tegen het bestemmingsplan Oostvlietpolder, zoals ingebracht door de Vereniging Vrienden van de Oostvlietpolder, bewoners van de Leidse Vrouwenweg en anderen, afgewezen. Daarmee komt de weg vrij voor bebouwing van de laatste groene polder van Leiden. D66 Zuid-Holland betreurt dit besluit. De Statenfractie is al jaren…

Bekijk nieuwsbericht

Waterschappen in de provincie

Deze week bereikte mij een interessante vraag over de waterschappen, namelijk hoe D66 in deze discussie staat.D66 Zuid-Holland heeft altijd aangegeven principieel de discussie over de rol en het nut van de verschillende bestuurslagen te willen voeren, niet in de laatste plaats over die van de provincie zelf. De Statenfractie in Zuid-Holland is geen voorstander…

Bekijk nieuwsbericht

D66 verheugd over onderzoek naar Spoortracé – Rijnlandroute

Het alternatief van het “Spoortracé” wordt meegenomen in het verdere onderzoek naar mogelijkheden voor de Rijnlandroute. D66 vindt dit van groot belang, omdat op deze manier een goed beeld kan worden gekregen van de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven. “Wij wilden vanaf het begin een goede Milieu-Effecten Rapportage (m.e.r.) zodat er duidelijk wordt…

Bekijk nieuwsbericht

Voor hoogwaardig openbaar vervoer, dus tegen de RijnGouweLijn

“D66 is voorstander van hoogwaardig openbaar vervoer, en daarom tegen de RGL.” Zo betoogde D66 tijdens de Statenvergadering van 10 december dat met de bestuursovereenkomst van de provincie met Leiden niet zou moeten worden ingestemd. De verwachtingen over het aantal reizigers dat gebruik zal maken van de RGL-Oost zijn steeds eerder naar beneden bijgesteld. Tegelijkertijd…

Bekijk nieuwsbericht