Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 december 2009

D66 uit zich kritisch rondom de plannen van de Keukenhof

D66 Zuid-Holland onderschrijft het belang en de positie van de Keukenhof voor Lisse en de Bollenstreek, dat voor het toerisme en de economie in de regio van wezenlijk belang is en hecht daarbij veel waarde aan het voortbestaan van de Keukenhof. Tegelijkertijd hecht D66 aan de landschappelijke waarden en cultuurgronden die de Keukenhof omgeven. De…

Bekijk nieuwsbericht
maandag 30 november 2009

Geen deelname aan ondoorzichtig bestuurlijk circuit RGL

Het college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland is van mening dat de RijnGouweLijn-Oost niet m.e.r-plichtig is. D66 vond wel, want een m.e.r. is nodig wanneer er onder andere sprake is van invloed op cultuurhistorische panden, zoals in het centrum van Leiden. Gedeputeerde Staten (GS) heeft zich gebaseerd op een advies van de landsadvocaat, maar weigert…

Bekijk nieuwsbericht

Behoud Couperushuis voor komende generaties

D66-Kamerlid Boris van der Ham vraagt de regering er alles aan te doen om het Couperushuis in Den Haag als cultureel erfgoed te behouden voor ons land. Hij roept minister Plasterk (PvdA) van Cultuur op alles in het werk te stellen de nalatenschap van een van de grootste Nederlandse schrijvers ooit ook voor toekomstige generaties…

Bekijk nieuwsbericht

Minder vuile lucht door N470

De aanleg van de N470 heeft een positief effect op de luchtkwaliteit in Pijnacker- Nootdorp. Waar de gemeente in 2006 nog kampte met een tiental wegen waarlangs de lucht veel te vervuild was, zijn er vooral dankzij de weg nog maar enkele knelpunten over. Prognoses laten zien dat in Pijnacker- Nootdorp eind 2009 nergens meer…

Bekijk nieuwsbericht

GS beantwoorden Statenvragen rondom uitbreiding Keukenhof

Voor onze provincie mag het duidelijk zijn dat milieubeheer en natuurbescherming van zeer groot belang zijn, voor nu en in de toekomst. D66 Zuid-Holland staat vooruitstrevend en pragmatisch beleid voor voor (economische) groei, maar verliest daar niet bij uit het oog dat welvaart met meer dan economie te maken heeft. In bijna ieder provinciaal politiek…

Bekijk nieuwsbericht

Voorstel D66 bezuiniging op provinciefonds begrijpelijk

Na Prinsjesdag presenteerde D66 in de Tweede Kamer een "eigen" begroting. Met daarin een bezuiniging van structureel 500 miljoen euro op het Gemeente- en Provinciefonds. Hun eigen tegenbegrotingen stellen de oppositiepartijen al een paar jaar op als reactie op de Miljoenennota. Het voorstel maakt onderdeel uit van een groter pakket aan bezuinigingen. Ook andere oppositiepartijen…

Bekijk nieuwsbericht

Arjen Raap beëdigd als fractievertegenwoordiger

Arjen Raap is tijdens de Provinciale Statenvergadering van woensdag 8 oktober beëdigd als fractievertegenwoordiger van D66 Zuid-Holland. Voor de commissies Mobiliteit, Kennis en Economie (MKE) en Ruimte en Wonen (R&W) zal hij D66 vertegenwoordigen in commissievergaderingen. De fractie en het bestuur van D66 Zuid-Holland wensen Arjen als fractievertegenwoordiger veel succes en een goede samenwerking toe.…

Bekijk nieuwsbericht

Provinciale Statenvergadering 8 oktober

De eerste Statenvergadering na het zomerreces stond in het teken van een flinke reeks omvangrijke voorstellen en hameronderwerpen, waarvan de Vervolgnotitie Maatschappelijke Participatie en de Visie Beheer Groene Ruimte voor D66 van groot belang zijn. Ook besloten Provinciale Staten over het Definitief Ontwerp N207 Zuidwestelijke Randweg Gouda. Vervolgnotitie Maatschappelijke Participatie Al lange tijd is voor…

Bekijk nieuwsbericht

Provinciale financien lopen weinig gevaar in kredietcrisis

D66 is van mening dat zorgvuldig met het belastinggeld van burgers en bedrijven omgegaan moet worden. Na de zogeheten Ceteco-affaire behoort juist de provincie Zuid-Holland terughoudend te zijn in risicovol beleggen, zoals nu ook niet gebeurd is. Tegelijkertijd vindt D66 dat, binnen de wettelijke restricties, de provincie wel van de mogelijkheden gebruik moet kunnen maken…

Bekijk nieuwsbericht

D66 Zuid-Holland: niet méér geluidsoverlast Schiphol voor Bollenstreek

D66 Zuid-Holland maakt zich ernstige zorgen over het recente advies van de Alderstafel over de toekomst van Schiphol. Dit overlegorgaan stelt voor te experimenteren met het verleggen van een vliegroute dwars over de Bollenstreek. De huidige zogenoemde ‘Spykerboor’ startroute, die in de toekomst steeds meer gebruikt zal worden, zou dan zuidelijker worden gelegd, pal langs…

Bekijk nieuwsbericht