Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 2 december 2009

Communicatiekoers slaat de plank mis

Op de Statenvergadering van 23 april jl. heeft D66 Zuid-Holland tegen de "Communicatiekoers" van de Provincie gestemd. De achterliggende gedachte van het plan is sympathiek: focus meer op zichtbaarheid van de provincie bij burgers. Echter, D66 heeft forse kritiek op de uitwerking van het plan. Voor de Communicatiekoers 2007-2011 wordt jaarlijks een budget van 500.000…

Bekijk nieuwsbericht

Zuidring 380 kV vastgesteld

De ministers van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer hebben een tracékeuze gemaakt voor de Zuidring van de nieuwe hoogspanningsverbinding (zgn. 380 kV) die komt tussen Wateringen en Beverwijk. Al in 2011 moet deze uiterlijk in gebruik komen, om de elektriciteitsvoorziening van de regio te kunnen waarborgen. De zogenaamde Zuidring, waarvan nu…

Bekijk nieuwsbericht

D66 kritisch over Jaarrekening 2007 Zuid-Holland

De provincie heeft dan wel een goedkeurende accountantsverklaring gekregen bij de Jaarstukken 2007, maar het was een zeer zware bevalling. Sterker nog, de accountant stelt zelfs dat zonder flink wat correcties van zijn zijde de verklaring er niet was gekomen, en dat baart de D66-fractie zorgen. Inmiddels heeft de 'huisaccountant' aan Provinciale Staten laten weten…

Bekijk nieuwsbericht

Randstedelijke Rekenkamer wederom kritisch over rapport Rijnlandroute

De Randstedelijke Rekenkamer heeft opnieuw negatief gereageerd op de plannen voor de Rijnlandroute. Na eerdere kritiek van de Rekenkamer had Gedeputeerde Staten (GS) de Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA) herzien, maar die herziening gaat de Rekenkamer niet ver genoeg. De kritiek van de Rekenkamer richt zich met name op de zogenaamde nul-variant, een toekomstscenario waarbij er…

Bekijk nieuwsbericht

RGL blijft een te groot financieel risico voor Zuid-Holland

Gedeputeerde Van Dijk en wethouder Steegh hebben een compromis gepresenteerd waarmee niemand gelukkig is. De wurggreep van Zuid-Holland en Leiden heeft geleid tot een tracé over de Hooigracht-Langegracht, waarbij alsnog voor de Breestraat wordt gekozen als de kosten hoger worden dan € 91 miljoen. Van Dijk en Steegh trachtten aan de hand van een onderzoek…

Bekijk nieuwsbericht

Impasses

Met impasses in de Rijngouwelijn, de Rijnlandroute, en in afwachting van een Rijksbesluit rondom andere grote infrastructuurprojecten (gaan we de A4 doortrekken, of de A16, of alletwee?), gaan we over enkele weken alweer het reces in. Maar niet voordat er een reeks belangrijke beslissingen worden genomen. De Voorjaarsnota, de Kadernota 2009-2012, het Cultuurplan 2009-2012, en…

Bekijk nieuwsbericht

Reactie op weblog Sørensen

Onderstaande quote uit de weblog van Ronald Sørensen wil ik u niet onthouden. Quote weblog Ronald Sørensen van 23 mei jl. (www.leefbaarrotterdam.nl): "Ik zit in de Provincie in bijna dezelfde positie (heb wel ruimschoots de kiesdeler gehaald) en kies daar voor bescheidenheid. Ik neem geen zitting in het presidium en de raad van fractie voorzitters,…

Bekijk nieuwsbericht

Vervolgvragen dieronvriendelijke oeverwallen

D66 en de SP stellen nieuwe vragen aan het college rondom de oeverwallen in de Kerkpolder bij Delft. De oeverwallen die in dit natuurgebied zijn aangelegd, voldoen volgens het college aan de wetgeving. Echter, de schaarse uittreedplekken, die van levensbelang zijn voor uiteenlopende diersoorten, zijn op te weinig plekken en op slechte wijze ingepast. Dat…

Bekijk nieuwsbericht

Ontdekt: schitterende provinciale fietspaden in Italië

Deze zomer zijn mijn vriendin en ik op fietsvakantie geweest in (Noord-)Italië. Zo hebben wij bijvoorbeeld gefietst door de provincies Verona, Trentino, Friuli-Venezia-Gulia en tenslotte Toskane. Veel Italiaanse provincies, zoals Trentino, hebben het afgelopen decennium hard gewerkt om hun provincies voor de recreatieve fietser aantrekkelijker te maken. En dat is gelukt! Zo liggen er nu…

Bekijk nieuwsbericht

Wil voor windenergie ontbreekt bij Den Haag en Zuid-Holland

Overheden hebben mond vol van duurzaamheid en milieu, maar praktijk blijkt weerbarstiger; de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland maken geen enkele haast bij het realiseren van geplande windmolens in de A4-zone; sterker nog, het lijkt erop alsof de molens er nooit zullen komen. D66 is hier teleurgesteld over. Al sinds 2002 onderzoekt de…

Bekijk nieuwsbericht