Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 december 2021

Make Westland Green Again!

Een gezonde, fijne, veilige en groene leefomgeving. Dat is een van de standpunten van D66 Zuid-Holland. Dit thema leeft niet alleen bij ons. Ook lokaal is dit een belangrijk thema. De fractie is daarom erg blij met de actie van D66 Westland om meer bomen te planten in het gebied. Make Westland Green Again!

Westland is op dit moment de minst groene gemeente in Nederland en daar moet iets aan veranderen, snel. D66 Westland heeft de afgelopen tijd locaties opgevraagd bij bewoners waar meer bomen geplant kunnen worden. In 4 weken tijd ontving de afdeling wel 200 locaties. Hiervan zijn niet alle locaties even geschikt, maar naar verwachting kunnen hiermee wel enkele duizenden bomen gepland worden. Een ontzettende stap vooruit, gezien er sinds 2014 slechts 7000 bomen zijn bijgekomen in het gebied.

De locaties variëren van leegstaande stukken grond naast wegen in de verschillende gemeenten in het Westland tot provinciale N-wegen. Deze wegen zijn door de provincie aangelegd en onderhouden. De provincie is ook verantwoordelijk voor het groenbeleid van deze wegen. Daarom heeft ons Statenlid Kirsten Wilkeshuis schriftelijke vragen ingediend om dit bij het provinciebestuur onder de aandacht te brengen.

Groen en natuur krijgt hier soms weinig ruimte, dat is een gegeven. De provincie Zuid-Holland is immers een van de meest dichtstbevolkte gebieden in West-Europa. Daarom is het belangrijk dat we ons als provincie inzetten om ieder stukje grond goed te benutten en te vergroenen waar mogelijk. Groen is essentieel voor een fijne en veilige leefomgeving, waar wij ons als D66 graag voor inzetten.

Via deze vragen wil de fractie controleren welk beleid de provincie hanteert en of er bij de aanleg van een nieuwe weg al wordt gekeken naar het planten van bomen. Daarnaast vindt D66 Zuid-Holland het belangrijk dat de provincie verder gaat onderzoeken of de locaties in het Westland geschikt zijn voor het planten van bomen. We zijn blij dat de provincie hier positief op heeft gereageerd. Het college heeft aangegeven dat het planten van bomen bij nieuw aan te leggen (water)wegen altijd onderdeel is van het proces. Daarnaast worden de bestaande bomen regelmatig gecontroleerd. Ten slotte gaat het college in gesprek met de gemeente Westland om werk te maken van de Make Westland Green Again-actie. Alle plekken die de bewoners hebben aangegeven worden meegenomen in deze gesprekken. Een win-win situatie wat ons betreft; Westland krijgt de mogelijkheid om echt te vergroenen en dat alles dankzij de actieve participatie van burgers.