Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 11 november 2021

Bericht van Fractievoorzitter Ria Oosterop

Een drukke periode voor de fractie. Deze week hebben we de begroting voor 2022 in de Provinciale Staten behandeld. Wij hebben op een aantal punten ingezet tijdens de behandeling van de begroting. Je zou wel kunnen zeggen de belangrijkste vergadering van het hele jaar.

De centrale thema’s van onze inbreng waren bereikbaarheid en cultuur. Zo hebben we een amendement ingediend over de beoogde bezuiniging op infrastructuur in de Duin- en Bollenstreek. We hebben het College opgeroepen om deze bezuiniging voorlopig te schrappen. De regio heeft te maken met behoorlijke verkeersproblemen door de groeiende bevolking en bedrijvigheid. Daarnaast hebben we ook opgeroepen tot het investeren in nieuwe treinen voor de MerwedeLingelijn. Een onderwerp dat ons als D66 aan het hart gaat. We vinden het belangrijk dat duurzaam vervoer, zoals de trein, een aantrekkelijk alternatief is voor de auto. Daarom moeten deze treinen voorzien zijn van een WC, toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel en ruimte voor de fiets hebben. Op cultuur hebben we geprobeerd om een bezuiniging op het onderhoud van molens en digitalisering niet door te laten gaan. Helaas heeft dit voorstel het met 1 stem net niet gehaald.

De fractie kijkt met voldoening terug op de regiovergadering en het congres op 30 oktober in Rotterdam. Het was fijn om elkaar weer fysiek te kunnen treffen op een mooie locatie. We hebben het onder andere gehad over de woningopgave voor onze provincie en de energietransitie. Daarnaast zijn beide kandidaat voorzitters voor de partij langsgekomen om de aanwezigen te vertellen over hun toekomstvisie. Ook was ons Kamerlid Raoul Boucke te gast om ons mee te nemen in een interessant verhaal over energie en duurzaamheid. Ten slotte hebben we afscheid genomen van een aantal bestuursleden, namens de fractie dank ik Peter Paul, Sabine, Monique en Bastiaan voor hun inzet voor onze regio.

Verder is het inmiddels een goede gewoonte geworden om, ook digitaal, lokale fracties uit te nodigen bij onze fractievergaderingen. Het is zeker met de komende gemeenteraadsverkiezingen in zicht van groot belang dat we elkaar kennen en dat we overleggen en afstemmen. Mocht jullie fractie daarvoor ook belangstelling hebben, laat het ons weten via d66@pzh.nl!