Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 november 2021

Integrale aanpak provinciale vraagstukken

Integrale aanpak provinciale vraagstukken

In de provincie Zuid-Holland hebben we te maken met grote opgaven als het gaat om woningbouw, stikstof, bodemdaling, energie, ons vestigingsklimaat, enzovoorts. Deze onderwerpen vallen in het terrein van het Omgevingsrecht en raken elkaar langs alle kanten. Mede hierdoor is het belangrijk dat deze onderwerpen zo veel mogelijk integraal zijn aangepakt.

Gedeputeerde Staten (GS) heeft aangegeven dat ze de integraliteit bewaken aan tafel maar dat het niet mogelijk is om altijd met alles rekening te houden. D66 begrijpt dat we niet alle woningen kunnen realiseren én alle doelen op het terrein van CO2 en stikstof halen én bodemdaling optimaal tegenaan én een top vestigingsklimaat creëren. Aan alles is een grens.

Wél vindt D66 dat integraliteit een belangrijk onderwerp is. Om echt verandering teweeg te brengen moet je zo veel mogelijk aspecten van een probleem in acht nemen. Als je het bijvoorbeeld hebt over de woningmarkt, dan moet je ook kijken naar bereikbaarheid, duurzaamheid of de groene ambitie van de provincie. Het motto van ons College is niet voor niets “Elke dag beter. Zuid-Holland.” Laten we er dan voor zorgen dat het ook elke dag beter is in onze provincie. Er moet duidelijkheid komen over de manier waarop de Gedeputeerde Staten de integrale aanpak probeert te realiseren. Daarom dienden wij hiertoe een motie in.

Deze motie moet ervoor zorgen dat de Provinciale Staten worden geïnformeerd over de gemaakte afwegingen aan de collegetafel of eerder in het proces bij het realiseren van de eerder genoemde opgaven. Het is belangrijk dat het duidelijk wordt op welke wijze integraliteit geborgd wordt. Hiermee worden de Statenleden beter in staat gesteld tot hun controlerende taak.

  • Lees hier de volledige spreektekst tijdens de Begrotingsbehandeling 2022.