Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 8 september 2021

Onduidelijkheid over besteding geld voor de fiets

Het is belangrijk om fietsen aantrekkelijk te maken als alternatief vervoersmiddel. Meer fietsers zorgen namelijk voor een gezondere leefomgeving. Een fiets heeft geen uitstoot en maakt als het goed is geen lawaai. Door te investeren in betere en meer fietspaden, veilige en toegankelijke stallingen bij OV-knooppunten, kunnen we de keuze makkelijker maken om in plaats van de auto, de fiets te kiezen.

Al jaren zorgt D66 voor meer budget voor de fiets. Bijvoorbeeld voor de aanleg van (snel-)fiets paden fietsenstallingen bij (OV-)knooppunten. Daarom is de fractie blij met het initiatief van het Ministerie van Infrastructuur om meer geld beschikbaar te stellen voor de fiets in brede zin en het opstellen van een Nationaal Programma, waarin veel wensen van de provincies én gemeenten zijn opgenomen. Het “verlanglijstje” is echter zo lang dat nu al duidelijk is dat niet alles haalbaar is. Dit is waarom D66 (opnieuw) vraagt om een discussie over de prioritering én aanvullende middelen vanuit de Provincie. Een eerder amendement om meer geld ter beschikking te stellen, dat de fractie indiende, haalde geen meerderheid.

De Statenfractie heeft om agendering van het Nationaal Programma Fiets gevraagd. In de commissie Bereikbaarheid(en Energie) zal D66 opnieuw benadrukken dat nog meer actie op het gebied van fietspaden en -voorzieningen nodig is. Ook is meer transparantie nodig op dit gebied. “We vragen inzicht in de planning, prioritering en financiering van de fietsprojecten. Welke projecten hebben voorrang, welke gaan niet door en welke argumenten zijn hiervoor? Voor onze controlerend taak hebben we dit nodig.”, zegt Ria Oosterop. “Alleen zo kunnen we het maximale uit onze fietsambitie halen”.

De vergadering is via een livestream te volgen en terug te kijken op de website van de commissie.

Thema

Gezonde, fijne, veilige en groene leefomgeving

Ria Oosterop: "Voor ons staan een goed OV-netwerk en de fiets op één"

Lees meer