Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 juni 2021

Masterclasses Raadslidmaatschap: de verdieping

Verspreid over drie data in mei hebben de oriënterende masterclasses Raadslidmaatschap ruim 100 deelnemers een inspirerend beeld gegeven van het vak van gemeenteraadslid. Voortbouwend hierop zijn er voor leden die concreet van plan zijn zich kandidaat te stellen, twee series verdiepende masterclasses.

In juli is het thema ‘D66-er in de lokale politiek’ en gaat het over effectief opereren in de raad, over omgaan met bovenlokale onderwerpen en over de implicaties van algemene actuele thema’s voor de lokale politiek. In augustus/september is het motto ‘Aan de slag’ en gaan de deelnemers in een info-trainingssessie hun presentatie en debatvaardigheden oefenen.

Ook leden die de oriënterende masterclass niet hebben gevolgd kunnen zich aanmelden voor deze twee verdiepende masterclasses. De verdiepende masterclasses worden ieder drie keer fysiek gegeven in Den Haag, Leiden en Gouda. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.