Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 december 2020

Jonge Democraten in actie voor Jongerenraad Zuid-Holland

Statenlid Laura Neijenhuis pleit voor een Jongerenraad in de provincie Zuid-Holland. Daarover heeft zij een initiatiefvoorstel ingediend. Het voorstel moet er voor zorgen dat jongeren meer kunnen meepraten over het gevoerde beleid in de provincie.

 

Echter zijn nog niet alle partijen overtuigd, sommige zijn nog sceptisch. De Jonge Democraten openen daarom een ideeënbox om het voorstel onder de aandacht te brengen. “De provincie gaat over belangrijke onderwerpen die impact hebben op jongeren,” vertelt Laura Neijenhuis. “Maar we zien dat juist zij minder vertegenwoordigd zijn in de Provinciale Staten. Daarom is het belangrijk dat we jongeren op een goede manier betrekken bij ons beleid en besluitvorming. De Jongerenraad moet straks dé plek zijn waar we als Staten, maar ook ambtenaren van de provincie om het advies van jongeren kunnen vragen. Door de ideeënbox te openen zetten we hierbij een eerste stap!”

De Jongerenraad is bestemd voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar. Als het voorstel wordt aangenomen zal de Jongerenraad de Provinciale Staten van gevraagd en ongevraagd advies kunnen voorzien. Jongeren verdienen volgens de liberale jongerenorganisatie ook de kans om mee te praten over het beleid dat gemaakt wordt in de Provincie. “Er wordt beleid gemaakt omtrent klimaat, vervoer en ruimtelijke ordening zonder representatie van de belangen van jongeren. Dit moet veranderen en een jongerenraad biedt dan uitkomst’, aldus de voorzitters van de JD Leiden-Haaglanden en JD Rotterdam Pieter van der Werff en Hiba Jahouh. De pagina waar de jongeren input kunnen leveren dient als gereedschap om aandacht te vragen voor de Jongerenraad, echter zal er ook daadwerkelijk het nodige gedaan worden met de input over de Jongerenraad. ¨Wij vinden het belangrijk dat we niet alleen aandacht vragen voor de Jongerenraad waarin jongeren hun generatie zullen vertegenwoordigen, maar jongeren ook nu al meteen een kans krijgen om input te leveren”, aldus Van der Werff.

Via de website https://jongedemocraten.nl/jongerenraad-zuid-holland, van de Jonge Democraten kunnen jongeren input voor de ideeënbox leveren. De ideeën zullen terechtkomen bij de D66 Statenfractie. Vernieuwende ideeën of inzichten zal als startpunt voor de Jongerenraad worden aangeboden. “De inrichting van de Jongerenraad bepaalt deels hoeveel invloed die kan uitoefenen. Daarom willen we ervoor zorgen dat jongeren daadwerkelijk een stoel aan tafel krijgen, volgens Hiba Jahouh.