Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 4 november 2020

Ontwerp verbreding A4 aanpassen aan deze tijd

Inwoners, D66-raadsleden en Statenlid Jeroen Heuvelink hebben gepleit voor aanpassing van het Ontwerptracébesluit voor de verbreding van de A4 in Haaglanden en de aanpassing van de N14 in een online gesprek met D66 Tweede Kamerlid Rutger Schonis, woordvoerder voor o.m. infrastructuur.

De snelweg A4 wordt door Rijkswaterstaat verbreed vanwege de vele woningen die in de Haagse regio zal worden gebouwd. Bewoners hebben nu al last van luchtvervuiling en geluidshinder. Zorgen zijn er ook over verkeersveiligheid, ruimtelijke inpassing en de aankomende woningbouw en ook de stikstof discussie.

Het ontwerp voor de verbreding van de A4 en de aanpassing van de N14 zijn hopeloos verouderd vinden Charlotte Bos (raadslid in Leidschendam-Voorburg) en Elze Woudstra (raadslid in Rijswijk). De  plannen zijn gebaseerd op doelen en uitgangspunten van lang geleden. Bos: ”Door geluid – van pieken tot gezoem – en vuile lucht leef je minder lang. In het ontwerp wordt hier weinig tot geen rekening mee gehouden. Rijksbeleid zoals het Schone Lucht Akkoord is er om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar door dit project verslechtert de luchtkwaliteit juist. Dat klopt volgens ons niet.”

Woudstra: “De A4 verbreden lost de doorstroming niet op dit geeft Rijkswaterstaat zelf aan, er blijven files ontstaan en de lokale wegen lopen vast. Alleen verbreden is niet de aanpak van de 21ste eeuw, inzet op slimme mobiliteit en anders vervoeren is dringend nodig. Weer water en groen compenseren houdt ook op, er is geen ruimte meer en ook het budget voor de weg is veel te laag om tot oplossingen te komen.”

Schonis begrijpt de zorgen van inwoners goed: “De inbreng van omwonenden bij grote infraprojecten is wat D66 betreft belangrijk. Het gaat tenslotte om de plek waar zij wonen. Het is duidelijk dat de buurt grote zorgen heeft over de voorgenomen verbreding van de A4. Het is goed dat die zorgen duidelijk mee worden genomen in de gesprekken met de minister. We zullen de minister daar zeker kritisch op bevragen.“

De kwestie speelt al vanaf de zomer. Vijf D66-fracties in de regio hebben eerst samen met bewoners en vertegenwoordigers van (bewoners)organisaties uit Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Voorschoten bezwaar gemaakt naar aanleiding van de beoogde verbreding van de A4.

Naast de schriftelijke inbreng richting de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora Nieuwenhuizen, en vervolgens een debat in de Statencommissie, hebben de inwoners nu hun input én kennis over de lokale situatie doorgegeven aan D66 Tweede Kamerlid Schonis. Hij kan de maatregelen inbrengen richting de minister tijdens het overleg over verschillende infrastructuur projecten (MIRT) op 7 december in de Tweede Kamer. Jeroen Heuvelink: “Ik ben blij ben met de inzet van Rutger Schonis omdat dat ik teleurgesteld was in de reactie van de gedeputeerde Floor Vermeulen. Hij nam het niet zo serieus en ik hoop nu dat de minister dat wel doet.”

Doelen en uitgangspunten van lang geleden
“De start van de verbreding is inderdaad twaalf jaar geleden”, vertelt Woudstra. “In de regio wordt nu op een andere manier gewoond en gewerkt. Ook het vervoer is aan het veranderen. Dit project houdt daar geen rekening mee. Er bestaat slimme techniek rondom vervoer, maatregelen tegen lucht- en geluidsvervuiling en er is meer aandacht voor de verkeersveiligheid nodig. Een project dat in de analyse al aangeeft op deze punten óf een verslechtering te zijn óf een status quo, kan niet meer. Overal asfalt neerleggen is niet de oplossing. Dat staat ook in de analyse: de weg trekt met name meer – met name lokaal in plaats van doorgaand – autoverkeer aan. Dat staat vervolgens vast op de volgende kruising én op de snelweg zelf. Ook is de verstedelijking van de regio in de cijfers nog niet meegenomen.”

“Er zijn ook andere zorgen”, vult Bos aan. “In Midden-Delfland bijvoorbeeld over het extra geluid in een van de weinige stiltegebieden in onze regio – waar het nu al niet meer stil is – en bij de nog vrij nieuwe wijken die plotseling alsnog met meer geluidsoverlast te maken krijgen. In Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is door inwoners en raadsleden ook een duidelijke boodschap afgegeven: op deze manier een weg verbreden kán niet. Het project moet aangepast aan de nieuwe tijd en niet worden doorgeduwd om voor de nieuwe verkiezingen maar klaar te zijn. Daar zijn de bezwaren te groot voor én de geluiden over wat er anders moet te eensgezind: van het goed omgaan met berekeningen, het eerst aanpakken van het onderliggend wegennet, tot meer compenserende maatregelen zoals het aanbrengen van geluidsschermen, geluiddempend asfalt, verlagen van de snelheid en het inzetten van slimme routegeleiding. In Leidschendam-Voorburg heeft de gemeenteraad op initiatief van D66 unaniem een motie aangenomen over deze onderwerpen.”