Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 oktober 2020

Pas ontwerp voor verbreding A4 aan deze tijd aan

Het ontwerp voor de verbreding van de A4 en de aanpassing van de N14 zijn hopeloos verouderd vinden Charlotte Bos (raadslid in Leidschendam-Voorburg) en Elze Woudstra (raadslid in Rijswijk). Zorgen zijn er vooral over de luchtkwaliteit en geluidshinder. Samen met onze Statenfractie doen zij er alles aan om de plannen aangepast te krijgen.

De  plannen zijn gebaseerd op doelen en uitgangspunten van lang geleden. Wat is er intussen veranderd?
“De start van de verbreding is inderdaad twaalf jaar geleden”, vertelt Elze. “In de regio wordt nu op een andere manier gewoond en gewerkt. Ook het vervoer is aan het veranderen. Dit project houdt daar geen rekening mee. Ook het inzicht in luchtkwaliteit en geluidsbelasting is verder ontwikkeld. Door geluid – van pieken tot gezoem – en vuile lucht leef je minder lang. In het ontwerp wordt hier weinig tot geen rekening mee gehouden. Rijksbeleid zoals het Schone Lucht Akkoord is er om de luchtkwaliteit te verbeteren, maar door dit project verslechtert de luchtkwaliteit juist. Dat klopt volgens ons niet. Er bestaat slimme techniek rondom vervoer, maatregelen tegen lucht- en geluid en er is meer aandacht voor de verkeersveiligheid is nodig. Een project dat in de analyse al aangeeft op deze punten of een verslechtering te zijn of een status quo kan niet meer. Overal asfalt neerleggen is niet de oplossing. Dat staat ook in de analyse: de weg trekt met name meer – met name lokaal in plaats van doorgaand – autoverkeer aan. Dat staat vervolgens vast op de volgende kruising én op de snelweg zelf. Ook is de verstedelijking van de regio in de cijfers nog niet meegenomen.”

“Er zijn ook andere zorgen”, vult Charlotte aan. “In Midden-Delfland bijvoorbeeld over het extra geluid in een van de weinige stiltegebieden in onze regio – waar het nu al niet meer stil is – en bij de nog vrij nieuwe wijken die plotseling alsnog met meer geluidsoverlast te maken krijgen. In Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is door inwoners en raadsleden ook een duidelijke boodschap afgegeven: op deze manier een weg verbreden kán niet. Het project moet aangepast aan de nieuwe tijd en niet worden doorgeduwd om voor de nieuwe verkiezingen maar klaar te zijn. Daar zijn de bezwaren te groot voor én de geluiden over wat er anders moet te eensgezind: van het goed omgaan met berekeningen, het eerst aanpakken van het onderliggend wegennet, tot meer compenserende maatregelen zoals het aanbrengen van geluidsschermen, geluiddempend asfalt, verlagen van de snelheid en het inzetten van slimme routegeleiding. In Leidschendam-Voorburg heeft de gemeenteraad op initiatief van D66 unaniem een motie aangenomen over deze onderwerpen.”

Hoe werken jullie samen om jullie zorgen op de agenda te krijgen?
Elze: “Bij elkaar komen lukt door de coronacrisis niet, maar digitaal op schrift en beeld hebben we elkaar gevonden. We hebben de inhoudelijke punten uitgewisseld, de insteek van verschillende partijen toegelicht en samen naar de strategie gekeken. Daarbij hebben we Statenlid Jeroen Heuvelink en de Tweede Kamerfractie betrokken. Via de mail en whatsapp houden we elkaar nu op de hoogte. Dus echt wat je als D66 kan en moet doen en gebruiken: het bundelen van krachten en inzichten.”

Welke alternatieven zijn er om goede verkeersdoorstroom voor elkaar te krijgen?
Charlotte noemt onder andere het slim toepassen van nieuwe technieken (smart-mobility). “Ook willen we inzetten op meer OV-mobiliteit en de fiets. De maximum snelheid verlagen en werken met flexibele snelheden levert ook winst op.”

Hoe kan de Statenfractie hierbij helpen?
“Elkaar kennen maakt het elkaar opzoeken gemakkelijker! Begin dit jaar heeft de Statenfractie een bijeenkomst op het Provinciehuis georganiseerd voor de raadsleden van Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Westland en Den Haag. Hier konden over onderwerpen discussiëren die in de eigen gemeente spelen en waar een grote wisselwerking met de buurgemeenten is. Vooraf waren er thema; s benoemd en presentaties met voorbeelden en vragen gedeeld, over onder andere ruimtelijke ordening, de energietransitie en dienstverlening. Dat heeft écht geholpen: elkaar zien, horen via een thema wat er speelt en zien waar we elkaar raken en versterken. Het was nuttig én leuk. Verder heeft Jeroen Heuvelink begin dit jaar bij D66 Leidschendam-Voorburg op de thema-avond over Mobiliteit gesproken, dat draagt ook bij. We hebben op verschillende dossiers nu goed contact vanuit gemeentelijke coalitie en oppositie, de verschillende contacten en netwerken kunnen we zorgen dat onze punten worden gehoord en gerealiseerd.”

Hoe schatten jullie de toekomst van de plannen voor de A4 en N14 in?
“We zetten in op échte aanpassingen aan het huidige plan”, zegt Elze. “Naast de vragen vanuit gemeenten en provincie willen we de Tweede Kamerfractie nog meer betrekken en vragen laten stellen. Niet alleen van D66, ook andere partijen laten hun geluid horen. Vanuit Zuid-Holland gaat Gedeputeerde Floor Vermeulen richting de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora Nieuwenhuizen, de zorgen en wijzigingen bestuurlijk én die van  bewoners en ondernemers voorstellen benadrukken. Er zijn niet voor niets zoveel zienswijzen ingediend over de luchtkwaliteit en gezondheid, geluid, verkeersveiligheid, stikstof en de ruimtelijke inpassing in relatie tot de aankomende woningbouw. Door de verschillen tussen het voorstel en wat er nu speelt in de regio ontstaat een ontwerp van de weg waarmee inwoners en ondernemers niet gelukkig zijn of zullen worden. Het is goed dat die zorgen duidelijk meegaan in de gesprekken met de minister en het aanpassen van het ontwerp.”