Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 oktober 2020

Jongeren gaan meedenken over toerisme in Zuid-Holland

Kirsten Wilkeshuis voerde tijdens de Provinciale Staten op 14 oktober het woord over toerismebeleid en is blij met de subsidieregeling die het provinciebestuur heeft vastgesteld. “In deze coronacrisis is het extra goed dat toeristische initiatieven gericht op inwoners van Zuid-Holland worden ondersteund.”

 

“Dat er aandacht is voor duurzaamheid en participatie juichen we toe”, zeht Kisten. “Na onze oproep in de commissievergadering een aantal weken geleden hebben Gedeputeerde Staten ook extra accenten gelegd voor de participatie, en dan in het bijzonder van jeugd en jongeren. Mijn amendement, dat nog wat verder strekte dan hoe het in de regeling werd verwoord, heb ik weer ingetrokken na de toezegging van de Gedeputeerde dat jeugd en jongeren worden betrokken bij het maken van plannen. Ook belooft zij komend jaar verslag zal uit te brengen hoe dit is ervaren en gegaan.”