Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 september 2020

Verbreding A4: D66 zet in op debat over aanpakken gevolgen voor de regio

Op initiatief van D66 Leidschendam-Voorburg, D66 Rijswijk en de D66 Statenfractie debatteren Provinciale Staten vanavond over het Ontwerptracébesluit voor de verbreding van de A4 in Haaglanden en de aanpassing van de N14. Onze woordvoerder Jeroen Heuvelink zal Gedeputeerde Floor Vermeulen de zorgen meegeven die er in de regio bij bewoners en ondernemers leven.

 

De Gedeputeerde kan deze dan ook bij de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora Nieuwenhuizen, duidelijk maken. Er zijn zorgen over: de luchtkwaliteit en gezondheid, geluid, verkeersveiligheid, ruimtelijke inpassing en de aankomende woningbouw en ook de stikstofdiscussie. Vanuit de inwoners laten de Vlietzoom Alliantie en contactvereniging Rijswijk-Zuidwest, werkgroep Pasgeld, van zich horen richting de Provinciale Staten en de Gedeputeerde.

De start van het project is al weer een jaar of twaalf geleden. Inmiddels is er in Nederland én in de regio zoveel veranderd dat het project niet meer past en tot veel zorgen leidt. De verbreding en de aanpassing van de N14 is gebaseerd op doelen en uitgangspunten die lang geleden zijn vastgesteld. Daardoor wordt in het ontwerp nog te weinig rekening gehouden met bijvoorbeeld het schone luchtakkoord om de luchtkwaliteit te verbeteren en kan de luchtkwaliteit juist verslechteren. Het slim toepassen van nieuwe technieken (zgn. smart-mobility) en de nieuwe inzet op meer OV-mobiliteit en fiets zijn in het ontwerp onduidelijk. Ook is er meer aandacht nodig voor verbetering van de verkeersveiligheid waarop de rijksoverheid ook inzet. Zorgen zijn er ook over de extra woningen in de regio en de berekeningen die in het ontwerp worden gebruikt.

Door de verschillen tussen het voorstel en wat er nu speelt in de regio ontstaat een ontwerp van de weg waar inwoners niet gelukkig mee zijn of straks zullen worden. Het is goed dat die zorgen duidelijk meegaan in de gesprekken met de minister en het aanpassen van het ontwerp.

D66 heeft in de verschillende gemeenteraden de zorgen ook op de agenda gezet. Gemeenten en de provincie hebben ook aan het ministerie van IenW laten weten dat het ontwerp nog vragen oplevert en niet volledig is. Zo zijn er in Midden-Delfland  zorgen over het extra geluid in de stiltegebieden en voor inwoners in deels nieuwe wijken. In Rijswijk en Leidschendam-Voorbrug zijn ook voorwaarden meegegeven als het aanbrengen van geluidsschermen, geluiddempend asfalt, verlagen van de snelheid en het inzetten van slimme routegeleiding. In Leidschendam-Voorburg heeft de gemeenteraad ook op initiatief van D66 unaniem een motie aangenomen over deze onderwerpen.