Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 september 2020

Digitale Algemene Regiovergadering 26 september

We mogen weer een terrasje op, de raads- en statenvergaderingen kunnen steeds vaker fysiek vergaderen door en je kunt zelfs weer naar een theatervoorstelling. We schudden nog geen handen, maar het ‘oude normaal’ lijkt weer langzaam terug te keren.

 

Als regiobestuur keken we er daarom ook enorm naar uit om weer een regiocongres te organiseren en de Zuid-Hollandse leden weer eens in het echt te zien! Helaas hebben we na lang wikken en wegen de beslissing moeten nemen om het bij een online Algemene Regiovergadering (ARV) te houden. Dat vinden we erg jammer, maar het gaat helaas nog niet lukken om de bijna 100 aanwezigen op 1,5 meter afstand van elkaar op een locatie te ontvangen. Hoe graag we dat ook zouden willen.

We zien elkaar daarom digitaal! We hebben een mooi en kort programma voor jullie. De Statenfractie zal vertellen over wat zij hebben ondernomen in de afgelopen maanden. Daarnaast bespreken we de jaarrekening 2019 en de begroting 2021, stellen we een nieuwe kascommissie aan en handelen we nog wat andere bestuurszaken af. Als mensen opmerkingen of vragen hebben over de jaarstukken en begroting kunnen zij die alvast stellen aan penningmeester@d66zuidholland.nl

We gaan afscheid nemen en nieuwe bestuursleden verwelkomen. De stemming voor de nieuwe voorzitter en bestuurslid campagne en communicatie zullen de komende weken ook online plaatsvinden. Om alvast kennis te maken met deze kandidaat bestuursleden kunt u alvast het kandidatenboek inzien en wordt er een online Meet & Greet georganiseerd op zaterdag 19 september 14:00. Tijdens de ARV van 26 september zal dan de uitslag bekend gemaakt worden en weten we wie voorzitter Monique Bonsen en bestuurslid Caroline Verduin gaan opvolgen.

Geïnteresseerden voor de Meet & Greet op zaterdag 19 september en de Algemene Regiovergadering op zaterdag 26 september kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar secretaris@d66zuidholland.nl. U ontvangt de inloggegevens voor de online sessie dan ca een dag van te voren.

We hopen dat je er bij kunt zijn!

Algemene regiovergadering 26 september: Aanvang: 14.00 uur

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Bekendmaking verkiezingsuitslag vacatures bestuursfuncties
  4. Vaststellen Jaarrekening 2019 en begroting 2021 en decharge oude kascommissie
  5. Instellen nieuwe kascommissie
  6. Fractienieuws
  7. Overige Bestuurszaken
  8. Sluiting

Hartelijke groet namens het regiobestuur.