Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 juni 2020

Laag tempo stikstofaanpak baart zorgen

“Mijn terugkeer in de Staten na een periode van afwezigheid begon met een werkbezoek in de duinen en vervolgde met een vergadering over stikstof”, vertelt Statenlid Kirsten Wilkeshuis. “Het was na lange tijd dat we ons in commissieverband weer bogen over de stikstofproblematiek. Wat opvalt is dat in dit dossier veel wordt gepraat maar nog te weinig wordt bereikt.”

“Het is natuurlijk complex dat de provincie deels afhankelijk is van het Rijk voor het maken van voortgang. Niettemin heeft de provincie een eigen verantwoordelijkheid, zoals voor de gebiedsgerichte aanpakken. Die komen pas net op gang. D66 maakt zich zorgen over dit tempo. De Gedeputeerde heeft ons toegezegd een planning met de Staten te delen. Deze zien we graag tegemoet. Daarnaast dringt D66 erop aan om de doelen van het stikstofbeleid aan te scherpen en daarin keuzes te maken. Nu is het doel om zowel gezonde natuur als een goed investeringsklimaat en vestigingsklimaat te hebben. Dat zal niet allebei voor honderd procent lukken. De provincie zal een keer keuzes moeten maken en daarin de Staten goed mee moeten (blijven) nemen. Daar is dit onderwerp belangrijk genoeg voor!”