Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 3 juni 2020

Bericht van regiovoorzitter Monique Bonsen

Een woord van onze voorzitter over het langzaam terugkrijgen van onze vrijheid en over de onzekere toekomst. Over mooie initiatieven die binnen onze vereniging ontstaan en over online evenementen. Zelf starten bestuur en fractie komende week Thema Talks, waar geïnteresseerden kunnen meeluisteren en -praten over actuele kwesties.

 

Langzaam en voorzichtig krijgen we onze vrijheid een beetje terug. Wij zijn blij om elkaar weer te ontmoeten, zij het op gepaste afstand. Dat betekent zeker niet dat de coronacrisis voorbij is. Er is verdriet om dierbaren die aan de gevolgen van de corona-infectie zijn overleden. Mensen die ernstig ziek zijn geweest krabbelen met moeite weer op. Bedrijven en organisatie in tal van sectoren verkeren in grote onzekerheid over de toekomst en dat geldt ook voor alle werknemers die hun baan verloren hebben of dreigen te verliezen. Het vergt heel veel van ons allemaal om hier mee om te gaan.

Nu mensen elkaar zo nodig hebben, ontstaan gelukkig prachtige initiatieven. Veel D66’ers in Zuid-Holland reiken mensen in de omgeving een helpende hand. En: nu er nog veel onzekerheid is over de mogelijke verspreiding van het virus, houden wij ons aan de adviezen van het RIVM en werken wij massaal thuis en dragen we mondkapjes in het OV. Wij leveren een deel van onze vrijheid in, in het belang van de gezondheid van kwetsbare mensen.

Nu de leden van onze vereniging elkaar niet kunnen treffen bij de gebruikelijke gelegenheden zoeken we alternatieven. Wij vergaderen online en organiseren andere online evenementen. Het is mooi om te zien hoe snel we hieraan gewend raken. Dat is voor het contact met onze leden in onze grote provincie misschien een ontdekking waar we in de toekomst veel profijt van kunnen hebben.

Zo zijn er de online Thema Talks die D66 Zuid-Holland de komende periode organiseert. Wij gaan op 11 juni van start met “Uitdagingen in de Zuid-Hollandse cultuursector”. Meld je snel aan via d66@pzh.nl. Op 7 juli vindt een Thema Talk plaats over de natuur in Zuid-Holland en op 10 september gaan wij met elkaar in gesprek over stikstof. Houd de social media kanalen in de gaten voor meer informatie.

Het bestuur richt zich intussen uiteraard op de ondersteuning van de afdelingen, met name rond de opstart van de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. Dat lijkt nog ver weg, maar er zijn veel stappen te zetten en er zijn veel actieve leden nodig om deelname van D66 in de Zuid-Hollandse gemeenten mogelijk te maken. Mocht je nog niet actief zijn, dan is dit een goed moment om je te oriënteren op de mogelijkheden. Veel afdelingsbesturen kunnen nieuw talent goed gebruiken.

Graag tot ziens bij een van de online evenementen!

Monique Bonsen, voorzitter D66 Zuid-Holland