Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 maart 2020

D66 betreurt streep door project Duinpolderweg

D66 Zuid-Holland betreurt het standpunt van de provincie Noord-Holland niet verder te willen met het project Duinpolderweg. Door het niet aanleggen van de verbinding N205 – N208, waarmee een extra passage van de Ringvaart zou ontstaan, blijven de huidige problemen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in de noordelijke grensstreek (Bollenstreek / Haarlemmermeer) bestaan.

Behalve de verkeersoverlast op de provinciale wegen blijft ook de verkeersoverlast in Lisse en Hillegom bestaan, vanwege de smalle bruggen over de Ringvaart en ook de verkeersoverlast richting Bloemendaal (Vogelenzang, Bennebroek). Daarnaast heeft het ontbreken van goede verbindingen voor auto, openbaar vervoer en fiets in het gebied Bollenstreek / Haarlemmermeer ongetwijfeld gevolgen voor de woningbouw aan de westzijde van de Haarlemmermeer, omdat dit niet los kan worden gezien van de verbindingen met de voorzieningen in de Bollenstreek (onder andere in de kernen Lisse en Hillegom, het strand en de duinen).

Zeker in de geest van de Omgevingswet is een integrale omgevingsvisie op het gebied Bollenstreek / Haarlemmermeer, dat een belangrijke verbinding vormt tussen de zuidelijke en noordelijke Randstad, van cruciaal belang.

D66 Zuid-Holland roept de provincie Noord Holland dan ook op zich niet uit het project Duinpolderweg terug te trekken, maar juist een tandje bij te zetten en de ontwikkeling te verbreden tot deze noodzakelijke provinciegrensoverschrijdende omgevingsvisie.