Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 februari 2020

“Stop het recht op uitstoten van giftige stoffen”

Het is eng om te bedenken dat iedereen in Zuid-Holland op dit moment wordt blootgesteld aan zeer zorgwekkende stoffen. Voor alle Zuid-Hollanders is het belangrijk dat er schone grond, lucht en water is en daar hebben we recht op. Oók de inwoners van de Drechtsteden. D66 heeft grote zorgen over de stoffen die het chemiebedrijf Chemours daar al decennialang uitstoot. 

“Neem GenX” zegt Statenlid Laura Neijenhuis. “Dit is een giftige, zeer zorgwekkende stof. Hoe kan het dat een bedrijf dit blijft uitstoten, terwijl niemand precies weet wat de effecten hiervan zijn voor de leefomgeving? De provincie heeft besloten dat de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen omlaag moet. De vergunning van Chemours wordt ingeperkt. De uitstoot van GenX bijvoorbeeld zou dan vanaf 2021 zijn verminderd tot 3,2 kilo per jaar. Het is natuurlijk een eerste stap, maar D66 vindt dit niet ver genoeg gaan. Het gaat om een gebied waar mensen wónen. En we weten niet hoeveel impact dit heeft op de leefomgeving in onze provincie.”

“Gisteren maakte Chemours bovendien bekend in beroep te gaan tegen het besluit van de provincie om zeer zorgwekkende stoffen te verminderen”, vervolgt Laura. “Dit laat goed zien dat het bedrijf zich nauwelijks bekommert om de impact op de omgeving en dat het extra belangrijk is dat de provincie ingrijpt.”

Vandaag riep D66 het provinciebestuur op om het probleem bij de bron aan te pakken. Laura: “Wij vinden het belangrijk dat Chemours eerlijk en transparant is over de stoffen die worden verwerkt en uitgestoten. Alleen dát geeft inzicht in de risico’s voor mens, plant en dier. De discussie gaat nu vooral over handhaving van vergunningen, maar dat verzekert de inwoners van Dordrecht en Sliedrecht natuurlijk niet van de gezonde leefomgeving waar zij recht op hebben. D66 wil daarom dat het provinciebestuur nog verdergaat in het inperken van de vergunningen. Anders blijven bedrijven als Chemours het recht houden om te vervuilen.”

Ook de fractie van D66 Dordrecht pleit voor een stevige aanpak. “Heel goed dat ook de Statenfractie eraan vasthoudt om Chemours strengere milieuregels op te leggen”, zegt raadslid Paul Tiebosch. “Het bedrijf moet transparant zijn over welke stoffen zij in producten gebruikt. Als we niet weten wat de effecten van die stoffen zijn, of als die niet overeenkomen met wat de nieuwe vergunning toestaat, moet deze niet worden verleend of worden ingetrokken.”

D66 Tweede Kamerlid Jessica van Eijs vindt dat Chemours zich zou moeten schamen. “Ze hebben al kans op kans gehad. Schone grond, lucht en water zijn voor ons allemaal belangrijk. In plaats van protesteren, kan het bedrijf beter aan de slag gaan met en de aandacht richten op schoon produceren.”