Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 februari 2020

D66’er in de regio: Anouschka Biekman

Als gemeenteraadslid in Schiedam zet Anouschka Biekman haar tanden in onderwerpen als werk & inkomen, zorg, emancipatie, onderwijs, diversiteit & inclusie en ondernemen. “Ik ben trots op het feit dat ik überhaupt als een van de weinige vrouwen binnen de afdeling Schiedam gekozen ben als raadslid. Meer vrouwen in de politiek en culturele diversiteit in de politiek blijft een punt van aandacht. Zeker in Schiedam!”

“Het streven naar een inclusief Schiedam is dan ook een van de aandachtspunten die ik als eerste wilde aanpakken als raadslid”, vertelt Anouschka. “Ik ben daarom ook blij dat de discussie in Schiedam over culturele diversiteit & inclusie deze raadsperiode, meer leeft dan de vorige periode. Wij hebben in Schiedam nu eindelijk een goede inhoudelijke discussie over wat diversiteit & inclusie écht betekent. Mede doordat wij een van de coalitiepartijen zijn en ik tijdens de onderhandelingen als een van de onderhandelaars mij sterk heb gemaakt om diversiteit & inclusie als speerpunt in het coalitieakkoord te benoemen. Daarnaast ben ik trots op het feit dat wij van de wethouder een aantal toezeggingen hebben over inclusiviteit in het onderwijs en de aanpak van laaggeletterdheid.”

Waar vind jij dat de regio de afdeling versterkt of kan versterken?
Ik denk dat de regio de afdeling meer kan versterken waar het gaat om het aanbieden van cursussen. Als Schiedamse afdeling kunnen wij soms aansluiten bij de activiteiten die in Rotterdam plaatsvinden, maar wij merken dat soms de behoeften vanuit Schiedam ergens anders liggen. Ik denk ook dat de afdeling gebaat is bij meer ondersteuning waar het gaat om het vinden en binden van Schiedamse leden. Binnen de afdeling is er een klein aantal actieve leden, maar ik merk dat de spoeling steeds dunner wordt. Meer versterking op dit gebied is dan ook zeer gewenst. Qua samenwerking moet ik wel zeggen dat onze fractie op specifieke thema’s de Statenleden wel goed weten te vinden.