Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 december 2019

Maak een inspirerende omgevingsvisie voor Zuid-Holland

Op 1 januari 2021 wordt de Omgevingswet van kracht, bedoeld om ruimte te geven aan ontwikkelingen en tegelijkertijd kwaliteit te waarborgen. D66 is kritisch over de manier waarop de provincie zich voorbereidt. “Ook het tempo waarin baart ons zorgen”, aldus Statenlid Ton van Rijnberk.

 

Ton deed vandaag een oproep aan Provinciale Staten om een werkgroep te vormen die aan de slag gaat met alle veranderingen die op de provincie af komen. “De Omgevingswet vraagt om een totaal andere manier van werken en om een cultuuromslag bij zowel het provinciebestuur als de ambtelijke organisatie. Ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld de aanleg van een weg of de bouw van een nieuwe woonwijk, staan dan niet meer op zichzelf, maar bekijken we in samenhang. Ook meer ruimte voor de inbreng van de inwoners van Zuid-Holland past hierbij.”

Aanleiding voor het pleidooi van Ton was de Lange Termijn Agenda van Zuid-Holland, die op de agenda stond van de vergadering van Provinciale Staten op 18 december 2019. “Een goed moment om te benadrukken dat onze provincie nu echt vaart moet gaan maken”, zegt Ton. “Want voor je het weet is het 2021.”