Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 6 november 2019

D66 roept provinciebestuur op tot actie in stikstofdossier

Mede op initiatief van D66 hielden de Provinciale Staten van Zuid-Holland vandaag een spoeddebat over de stikstofcrisis. In plaats van te wachten op het provinciebestuur –  dat wat ons betreft  te laat uit de startblokken komt –  besloten wij zelf het voortouw te nemen en maatregelen voor te stellen om uit de huidige impasse te komen.

 

Dat langer wachten geen optie is, bleek vanochtend wel uit de belangstelling voor het debat. Opnieuw waren er veel boeren voor dag en dauw naar Den Haag afgereisd om in en om het Provinciehuis hun zorgen te uiten. Tijdens het debat heeft D66 het provinciebestuur opgeroepen om vaart te maken en samen met boeren, bedrijven en gemeenten stappen zetten richting een gebiedsgerichte aanpak. Om onze boodschap kracht bij te zetten, diende landbouwwoordvoerder Kirsten Wilkeshuis een motie in, die echter geen steun van de coalitie kreeg. Kirsten vindt het zorgwekkend het gevoel voor urgentie bij het college ontbreekt. “De natuur gaat eraan en de economie en woningbouw staan stil, maar het provinciebestuur pakt niet door.”

Kringlooplandbouw
D66 pleit voor kringlooplandbouw en vindt het belangrijk dat elke boer die dat nodig heeft, kan rekenen op financiële ondersteuning van de provincie. Op die manier kunnen boeren hun bedrijf een toekomst geven en op een mooie manier eerlijk geld verdienen. Geen race to the bottom maar produceren tegen goede prijzen. Boeren hebben vanzelfsprekend niet de schuld aan het stikstofprobleem. Dat neemt echter niet weg dat  de overstap naar kringlooplandbouw nu hard nodig is. Dát is het eerlijke verhaal.

Gezonde leefomgeving
Goed landbouwbeleid gaat hand in hand met goed natuurbeleid. In de periode Bleeker is er veel natuur verloren gegaan, waaronder ook veel verbindingen tussen natuurgebieden, het Natuur Netwerk Nederland. D66 heeft er tijdens de vorige Statenperiode vanuit het college hard aan gewerkt om dit tij te keren. Het zou een gemiste kans zijn als het huidige provinciebestuur het succesvolle natuurbeleid van Han Weber niet onverminderd voortzet. Wij kiezen wel voor een gezonde leefomgeving: schone lucht, schoon water en gezonde natuur.

De urgentie is groot
Het provinciebestuur moet nu in actie komen om ervoor te zorgen dat er kilometers worden gemaakt met terugdringen van stikstofdepositie. Het onderwerp is ongelofelijk complex. Het raakt boerenbedrijven, het raakt bouwbedrijven, het raakt de Rotterdamse Haven, het raakt de natuur en het raakt onze gezondheid. Het gaat hier niet om een transitie van één periode. Het zal tien à twintig jaar duren voordat er echt resultaat wordt geboekt. Er zijn stevige maatregelen nodig om de natuur te herstellen en ervoor te zorgen dat er woningen kunnen worden gebouwd. Zuid-Holland heeft geen dag te verliezen.