Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 oktober 2019

Stikstofdebat moet gevoerd worden

Het was een roerige dag vandaag, ook in Den Haag. Terwijl honderden trekkers rondom het Provinciehuis af en aan reden werd de Statenvergadering van Zuid-Holland verdaagd. De D66-fractie vindt het ernstig dat de vergadering niet doorging om redenen van openbare veiligheid en bereikbaarheid van ons Provinciehuis en dat demonstraties het democratische proces raken.

We hadden verzocht om het Programma Aanpak Stikstof (PAS) toe te voegen als agendapunt en wilden een motie Stikstof indienen. Deze problematiek stelt ons provinciebestuur voor hele cruciale afwegingen voor Zuid-Holland: over de woningen, de bedrijven, de boeren en de natuur. Die afwegingen raken daarmee ons allen als inwoners. 

Wat ons betreft is het moment dat de actualiteit zo hoog opspeelt bij uitstek het moment om als volksvertegenwoordigers onze ideeën en kaders mee te geven aan het bestuur. Samen met andere partijen, waaronder boeren, bedrijven en gemeenten, moeten proactief stappen worden gezet richting het verduurzamen van de landbouw, het herstel van de natuur en het doorgaan met (natuurinclusief) woningen bouwen. Daarom zijn wij extra teleurgesteld dat de vergadering vandaag niet is doorgegaan. Wij verzoeken het provinciebestuur om het goede gesprek met Provinciale Staten hierover spoedig te faciliteren.