Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 september 2019

Eerste stap richting de Jongerenraad

“Het doel van de Jongerenraad is straks om de stem van jongeren te vertegenwoordigen, de Provinciale Staten van Zuid-Holland gevraagd en ongevraagd te adviseren, en de democratische interesses van jongeren in de provincie te ontwikkelen.”

 

Dit is een van de opbrengsten van de eerste brainstorm die afgelopen maandag (23 september) plaatsvond op het Provinciehuis in Den Haag. Onder leiding van Laura Neijenhuis en Tobias Grond ging een diverse groep jongeren in gesprek over hoe de Jongerenraad in Zuid-Holland eruit zou kunnen zien. “Door jongeren bij elkaar te brengen uit verschillende hoeken van de provincie en met verschillende opleidingsniveaus hadden we een goede discussie”, legt Laura uit. “Enkelen zijn al politiek actief bij de Jonge Democraten, anderen zijn ‘ervaringsdeskundigen’ uit lokale jongerenraden, en weer anderen hebben zelf interesse in provinciale politiek. Die verschillende blikken zorgden voor nieuwe ideeën, enthousiaste voorstellen en uiteindelijk bruikbare resultaten.” Nu is het aan de fractie van D66 Zuid-Holland om de vertaling te maken naar een initiatiefvoorstel. Daarbij blijven natuurlijk de jongeren van deze klankbordgroep betrokken.

Zo hebben we de eerste stap gezet richting de Jongerenraad in Zuid-Holland: een van onze belangrijke punten uit het verkiezingsprogramma. Heb jij zelf vragen, ideeën, of wil je meelezen in het voorstel? Neem dan even contact op met Laura via ljmw.neijenhuis@pspzh.nl.