Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 september 2019

D66’er uit de regio: Bas Wallage

Bas Wallage is sinds anderhalf jaar voorzitter van de afdeling Alphen aan den Rijn. Actief in verschillende commissies binnen D66 droeg Bas Wallage ook afgelopen jaren al een steentje bij.  Zo was hij voorzitter van het Geschillencollege en van de landelijke thema-afdeling Democratie & Rechtsstaat. Daarnaast was hij bestuurslid van de afdeling Leiden.

 

Waar ben je trots op?
De (lokale) politiek in Alphen aan den Rijn krijgt relatief weinig aandacht, vindt Bas. “Daarom organiseren wij lokaal allerlei activiteiten. Samen met onze actieve en zeer ervaren fractie gaan we in gesprek met mensen over wat er in Alphen, maar ook daarbuiten, leeft en speelt. Het afgelopen jaar hebben wij bijvoorbeeld een aantal huiskamerbijeenkomsten georganiseerd.”

Waar vind jij dat de regio de afdeling versterkt of kan versterken?
Bas: “Gemeenten in de regio hebben veelal te maken met vergelijkbare vraagstukken. Het zou mijns inziens goed zijn als de regio op dit soort onderwerpen vaker gezamenlijk met de verschillende afdelingen optrekt. Ook waar het bijvoorbeeld gaat om het organiseren van activiteiten.”