Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 13 juni 2019

“Graag bereid mee te besturen”

Eindelijk nieuws over de coalitieonderhandelingen! Het CDA besloot woensdag 12 juni zich terug te trekken uit de lopende besprekingen over een nieuw provinciebestuur in Zuid-Holland. Om die reden moesten Forum voor Democratie en VVD concluderen dat een coalitie “over rechts” niet langer haalbaar was.

 

De VVD zal nu met een nieuwe informateur gaan inventariseren welke mogelijkheden er wél zijn voor een coalitie. “Uiteraard is D66 graag bereid mee te besturen”, zegt fractievoorzitter Ria Oosterop.

De besprekingen begonnen, onder leiding van informateur Hans Wiegel, na de verkiezingen van 20 maart jl. Hij adviseerde een coalitie te vormen met Forum voor Democratie en VVD als twee grootste partijen, aangevuld met, zoals hij dat formuleerde, “drie kleintjes”.  Zoals bekend gaf de D66-fractie vlak daarna al aan samenwerking met Forum vanwege programmatische en ideologische verschillen niet waarschijnlijk te achten. Toen kort daarna ook PvdA en GroenLinks aangaven geen aansluiting te ambiëren, werden de mogelijkheden al beperkt.

Er zijn diverse opties voor meerderheidscoalities verkend. Ook de mogelijkheid van een minderheidscoalitie is bezien, maar dit kon niet op de steun van het CDA rekenen.

Op 12 juni kwamen alle fractievoorzitters bij elkaar en zij besloten dat de tweede partij, de VVD, het komende proces gaat trekken. Ik heb aangegeven dat D66 zich verheugt op de komende besprekingen, dat zorgvuldigheid vereist is, maar dat er tegelijkertijd ook wel vaart mag worden gemaakt. Inmiddels zijn er bijna drie maanden sinds de verkiezingen verstreken en het wordt tijd dat we (weer) aan de slag gaan. Dat verdient de provincie Zuid-Holland. En dat verdienen de inwoners. We staan immers voor grote uitdagingen en daarvoor is een daadkrachtig bestuur noodzakelijk.