Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 mei 2019

D66’er uit de regio: René Seedorf

René Seedorf is sinds 8 april jl. voorzitter van onze afdeling Hoeksche Waard. Daarvoor was hij lid van de steunfractie van D66 in Cromstrijen en voor een korte periode commissielid RBZ. Over de vraag waar René trots op is, hoeft hij niet lang na te denken.

 

“Het is misschien niet heel spectaculair, maar ik vind het mooi dat wij als partij meerdere zaterdagen inruimen om de mensen op straat te vragen wat ze belangrijk vinden. D66 is waarschijnlijk niet de enige partij die dit doet, maar ik vind het wel goed dat de kiezer met ons in gesprek kan gaan.

Het feit dat we als partij open willen staan voor de ideeën van de kiezer is een activiteit die we in ere moeten houden en misschien wel moeten uitbreiden. Vervolgens is het aan de in de gekozen D66-vertegenwoordigers deze inzichten te vertalen naar acties tijdens de daarvoor bestemde vergaderingen.

De koers die de partij in campagnes vaart lijkt vooralsnog niet veel op te leveren, dus misschien moeten we er wat lessen uit trekken. Ik heb niet het overzicht die adviezen te geven, maar reflectie kan D66 verder helpen.

Een volledig andere koers varen lijkt me niet zo verstandig, omdat er sterke punten in zitten. Zo is uit de verkiezingen naar voren gekomen dat de kiezer Europa belangrijk vindt, maar heeft men het door D66 geschetste vergezicht ook positief geïnterpreteerd? Daarom is het belangrijk voeling te houden met de kiezer en daarvoor dient een partij zichtbaar en benaderbaar te zijn. Social media bieden ook gelegenheid die verbinding te zoeken, maar die kanalen zijn niet altijd even constructief. Dat is jammer, want voor mij is D66 een partij die via de pragmatische weg op zoek gaat naar oplossingen die de maatschappij verder kunnen helpen. Als wij die houding kunnen laten doorklinken in onze boodschap, dan denk ik dat het D66- geluid een rol kan blijven spelen in de verschillende politieke arena’s.”

Waar vind jij dat de regio de afdeling versterkt of kan versterken?
“De regiobijeenkomsten zijn de moeite waard vanwege de mogelijkheid je licht elders op te steken en advies in te winnen”, vindt René. “De aanwezige expertise binnen de regio is ook altijd welkom, voor zover die relevant is voor de afdeling. Als kersvers bestuurder ben ik bijvoorbeeld blij dat ik in de gelegenheid gesteld word om kaderbijeenkomsten te bezoeken. Op die manier kan ik  aan mijn kennis voor wat betreft het besturen van een politieke partij werken.”