Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 mei 2019

Vertrek Han Weber

De fractie en het bestuur van D66 in Zuid-Holland hebben met verslagenheid kennisgenomen van het besluit van Gedeputeerde Han Weber om per direct af te treden. Bij een recente terugblik op het warmtedossier moest Han tot zijn grote spijt constateren dat er informatie bij de organisatie bekend was, die niet met hem, noch met Gedeputeerde Staten, noch met Provinciale Staten is gedeeld.

Deze informatie was naar zijn inzicht wel relevant. Dat Han de politieke verantwoordelijkheid nam voor een onvolledige informatievoorziening richting de Staten verdient tegelijkertijd veel respect. “Het tijdig en volledig informeren van de Staten is voor mij als provinciebestuurder het hoogste gebod”, zegt hij daar zelf over in zijn afscheidsbrief. Dit tekent Han ten voeten uit.

De afgelopen acht jaren droeg Han op zijn eigen karakteristieke wijze het D66 gedachtegoed uit. Het nu zo populaire ‘netwerkend werken’, dat de provincie succesvol heeft ingevoerd, werd door niet alleen door hem geïntroduceerd, Han handelde ook op die manier. Hij voerde veelvuldig overleg met inwoners en organisaties om zo tot beleid te komen.

Er werden de afgelopen jaren belangrijke nieuwe recreatiegebieden gerealiseerd  en op het gebied van de verduurzaming van landbouw werden de afgelopen jaren flinke stappen gezet, met oog voor de natuur en de agrariër. De belangrijke erfgoedlijnen in de provincie Zuid-Holland werden door Han opgezet.

Juist in de huidige Statenperiode hield Han zich bezig met energietransitie. Geen eenvoudige opgave in een dichtbevolkt Zuid-Holland, maar inmiddels zijn ook in dit dossier belangrijke stappen voor de toekomst gezet. Onze provincie vervulde zeker in het energiedossier een voortrekkersrol, ook omdat Han, samen met anderen, aan de wieg stond zijn van de Regioniale Energie Strategiën, als aanbod aan het nieuwe kabinet. Dit voorstel werd door het kabinet geaccepteerd en is vervolgens opgenomen in het concept Nationaal Klimaatakkoord.

Han was een echte D66-Gedeputeerde. Hij was steeds bezig met de richtingwijzers van D66, werkte aan acceptatie van onderaf en vertrouwde op de eigen kracht van mensen. De D66-fractie zal zijn wijsheid, wilskracht en enthousiasme missen!