Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 2 april 2019

“Besturen met Forum is niet waarschijnlijk vanwege fundamentele verschillen”

Fractievoorzitter Ria Oosterop heeft tijdens de informatiebesprekingen voor een nieuwe coalitie in de provincie aangegeven dat Forum de leiding moet nemen bij het vormen van een coalitie. “Wij vinden samenwerking met Forum voor Democratie niet waarschijnlijk.”

 

D66 Zuid-Holland moet constateren dat er een groot verschil van opvatting bestaat over bijvoorbeeld het klimaat en de energietransitie, maar ook over bouwen in het groen. Wij hebben informateur Wiegel onderstaande brief overhandigd.

Den Haag, 2 april 2019

Geachte heer Wiegel,

Graag bieden wij u hierbij enkele voor de fractie van D66 Zuid-Holland leidende thema’s aan. Daarnaast informeren wij u kort over wat voor ons belangrijke uitgangspunten zijn bij het vormen van een nieuw college.

Leidende thema’s
Voor D66 Zuid-Holland heeft energietransitie prioriteit. We zijn trots op de resultaten die we als onderdeel van het college de afgelopen jaren voor elkaar hebben gekregen en zijn van mening dat komende colleges deze ambities onverminderd dienen voort te zetten. Daarbij dient sprake te zijn van alle (nieuwe) vormen van energie. Dus zowel wind- als zonne-energie, maar ook innovatieve vormen zoals de warmterotonde, aardwarmte en de getijdencentrale. We zien in dit proces een leidende rol voor de provincie, waardoor dit voor inwoners tevens zal leiden tot extra werkgelegenheid.

Voor D66 is een gezonde leefomgeving een must. Concreet betekent het dat woningen zo veel mogelijk in of aan de rand van kernen worden gebouwd en langs bestaande infrastructuur. Ecologische verbindingen blijven behouden en groengebieden worden met elkaar verbonden. We zetten nog meer in op schone lucht en een schone economie. Ook wordt de komende Statenperiode wat betreft D66 vooral ingezet op schone mobiliteit, dus het openbaar vervoer en de fiets.

Uitgangspunten
De D66-fractie is van mening dat de grootste partij, lees Forum voor Democratie, het initiatief moet nemen om tot een coalitie te komen. D66 is bereid deel te nemen aan een coalitie als aan een aantal uitgangspunten op programmatisch (zie boven) en ideologisch gebied tegemoet wordt gekomen.
Wij constateren dat de ideologische verschillen tussen Forum voor Democratie en D66 groot zijn.  Ons idee van een duurzame en inclusieve samenleving staat ver af van de geluiden die Forum laat horen over bijvoorbeeld vrouwen, minderheden en het onderwijs.

D66 geeft voorkeur aan een brede coalitie van middenpartijen, voortbouwend op de goede resultaten en constructieve samenwerking van de afgelopen twee Statenperiodes.

Met vriendelijke groet,

Ria Oosterop

Fractievoorzitter D66 Zuid-Holland