Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 maart 2019

D66’er uit de regio: Rogier Krabbendam

Sinds mei 2018 ben ik voorzitter van de afdeling Wassenaar. Daarvoor was ik al actief binnen de afdeling, maar dit is een mooie nieuwe en vooral ook zeer leerzame ervaring. Als voorzitter probeer ik samen met mijn collega-bestuursleden Willemien Free en Hilde Zwiers de band met de leden te verstevigen, meer contact te leggen onze achterban in Wassenaar en oog te hebben voor de lange termijn.

In onze gesprekken met de vrijwilligers staan altijd de persoonlijke motivatie en drijfveren centraal. Waarom zet jij je in voor D66 in Wassenaar, en wat wil je er voor jezelf uithalen? Over drie jaar moet de afdeling klaar zijn voor de volgende verkiezingen en kunnen we alle posities moeiteloos invullen met enthousiaste vrijwilligers.

Waar ben je trots op in jouw afdeling?
Onze afdeling is volop in beweging. Met een kleine maar gedreven groep zijn we bezig om de afdeling naar een hoger niveau te tillen. Onze wethouder Lia de Ridder heeft o.a. duurzaamheid en burgerparticipatie in haar portefeuille. De komende tijd willen we daar echt het verschil gaan maken. Onze fractie bestaat uit twee personen: onze fractievoorzitter Ritske Bloemendaal die de vorige periode ook al raadslid en daarvoor commissielid was, en daarnaast Marion Gout, die zeer veel bestuurlijke ervaring meebrengt en sinds deze maand ook lid is van de Eerste Kamer. Zij worden ondersteund door onze commissieleden Annelies Heijl en Debora Sutherland. Een mooi team waar wij trots op mogen zijn.
In februari hebben we voor het eerst een strategiesessie georganiseerd op het Landelijk Bureau. De gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels alweer een jaar geleden, en de formatie en inwerkperiode hebben we achter ons gelaten. Tijdens deze sessie hebben we de horloges gelijk gezet en de belangrijkste aandachtspunten voor onze wethouder, fractie en bestuur gezamenlijk vastgesteld. Het is zo ontzettend belangrijk om dit regelmatig te doen, want de waan van de dag en hectiek in de raad heeft de neiging ons het zicht op de toekomst te ontnemen en de echt belangrijke zaken onder te sneeuwen. Over een jaar doen we dit weer, zo houden we het hele team gefocust.

Waar vind jij dat de regio (het bestuur van D66 Zuid-Holland of de andere afdelingen in onze regio) de afdeling versterkt of zou kunnen versterken?
Het regiobestuur zou het onderling uitwisselen van kennis en best practices nog meer kunnen faciliteren. Voor de komende periode zou ik ook graag meer contact zien tussen de Provinciale Statenfractie en onze lokale fractie. Er zijn zoveel zaken die de gemeentegrenzen overschrijden. Juist daar kun je volgens mij het verschil maken ten opzichte van lokale partijen. Ook het uitwisselen binnen de regio (of wellicht zelfs op landelijk niveau) van aangenomen D66 moties in andere gemeenten en geslaagde initiatieven zou de lokale fracties en afdelingen enorm kunnen ondersteunen. Misschien kunnen we een gezamenlijke (landelijke) database opzetten?