Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 13 maart 2019

Ook snelle fiets moet welkom zijn op snelfietspad

De afgelopen jaren is hard gewerkt aan het verbeteren van de fietsinfrastructuur in de provincie. D66 wil dat de fiets een goed alternatief kan zijn voor woon-werk- en woon-schoolverkeer. Zeker met de komst van de elektrische fiets, is de fiets ook op de middellange afstand een alternatief voor de auto.

Steeds meer Nederlanders kopen een elektrische fiets, waaronder ook een steeds groter aandeel speed-pedelecs. Deze laatste categorie snelfietsen is bij uitstek geschikt om grotere afstanden af te leggen, maar heeft maar beperkt toegang tot fietspaden omdat zij gelijk wordt gesteld aan een bromfiets.

D66 is van mening dat het onwenselijk is om snelle fietsen te weren van snelfietspaden, zeker omdat die routes nu juist bedoeld zijn om fietsers snel en veilig van A naar B te brengen. Statenlid Paul Breitbarth: “Fietssnelwegen zijn breed, geasfalteerd en goed verlicht. Op deze fietspaden zouden ook snelle fietsen welkom moeten zijn. De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in meer fietsverbindingen en dat wil D66 in de volgende periode opnieuw doen. Ik heb dan ook vragen gesteld aan het college over de toegankelijkheid van deze provinciale snelfietspaden.”

Peter Paul Lippinkhof is zo’n forens die gekozen heeft om een speed-pedelec aan te schaffen.
“Ik ga graag op de fiets naar mijn werk, ook al is dat een flink eind fietsen. In Zuid-Holland ligt een steeds uitgebreider netwerk met mooie fietspaden. Het is jammer dat ik daar met mijn milieuvriendelijke, snelle ebike volgens de regels geen gebruik van mag maken.”