Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 22 februari 2019

Paul Breitbarth over het luchtvaartdebat

Als er naast de fiets één onderwerp voor mij centraal stond in de afgelopen Statenperiode, dan was het wel de toenemende overlast van de luchtvaart in Nederland. Een van de eerste debatten na de vorige verkiezingen ging over de mogelijke komst van een helihaven in het Haagse Ypenburg, vlakbij het Prins Clausplein. En afgelopen woensdag besloten we de Statenperiode met een debat over Schiphol en Rotterdam The Hague Airport. 

D66 Zuid-Holland erkent het belang van goede vliegverbindingen voor de Zuid-Hollandse economie. Bedrijven en hun medewerkers moeten nu eenmaal voor internationale contacten de wereld over. Dat merk ik ook in mijn eigen werk: ook al doe ik veel via webvergaderingen, soms is persoonlijk contact écht beter. Maar dat hoeft heus niet altijd per vliegtuig. Veel Europese steden zijn prima per trein bereikbaar, zeker wanneer we de komende jaren blijven investeren in het spoor. De overlast van de luchthavens moet dus naar beneden kunnen. En daar draaide het debat dan ook om.

Luchthaven op zee
De komende maanden gaan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de Tweede Kamer aan de slag om een nieuwe luchtvaartnota op te stellen. In het kort: de toekomstvisie op de luchtvaart voor de komende 20-40 jaar. D66 (en 50Plus) stelden eerder al voor om werk te maken van een onderzoek naar een luchthaven op zee, zowel ter vervanging van Schiphol, als van Lelystad en Rotterdam The Hague Airport. Dat onderzoek loopt, en de eerste berichten laten zien dat zo’n project niet onmogelijk is. Afgelopen woensdag ondersteunden wij daarom een motie van GroenLinks om ook inzichtelijk te maken wat hergebruik van de gronden van Rotterdam The Hague Airport in theorie zou kunnen opleveren, als de luchthaven naar zee verdwijnt.

Geluidsafspraken
Dat is echter een plan voor de lange termijn. Op korte termijn moet er ook iets gebeuren, zeker rondom Rotterdam The Hague Airport. Er is steeds meer discussie over de hoeveelheid helikopters voor maatschappelijk verkeer: de trauma- en politieheli. Voor dat soort vluchten is groot draagvlak – wie gaat nu beweren dat een traumaheli niet zou mogen vliegen? Maar doordat er steeds meer maatschappelijk helikopterverkeer komt, raakt de ruimte die Rotterdam The Hague Airport heeft voor vliegverkeer vol. De luchthaven wil juist groeien, en ziet haar ambities beperkt. Er wordt dus gepleit voor een oplossing, bijvoorbeeld door maatschappelijk verkeer een eigen geluidsruimte te geven of niet mee te laten tellen voor de geluidsafspraken voor de luchthaven. In de ogen van D66 betekent dat echter dat er via een omweg toch meer geluidsoverlast rondom voormalig Zestienhoven komt, en dat willen we niet. Ik heb daarom woensdag een motie ingediend om geen enkele groei van de geluidsruimte van Rotterdam The Hague Airport toe te staan, ook niet als het maatschappelijk helikopterverkeer anders wordt meegeteld. De overlast voor omwonenden is meer dan groot genoeg. Met hakken over de sloot werd de motie aangenomen, met steun van PvdA, SP, GroenLinks, SGP-CU, de Partij voor de Dieren, 50Plus en twee afgesplitste Statenleden.

Zoals ik in het debat woensdag ook zei: Nederland raakt langzaam de grip op de luchtvaart kwijt. Of het nu gaat om toenemende geluidsoverlast, om de luchtkwaliteit of zelfs het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen: de luchtvaart heeft een flinke status aparte. Stapje bij beetje moeten we die grip terug zien te krijgen. Aan de volgende Provinciale Staten een schone taak om de volgende stappen te zetten.