Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 februari 2019

Kennismaken met kandidaat 9: Sahidah Somer

[higlight] Maatschappelijke betrokkenheid is de drijfveer bijalles wat ik doe. Als jurist kijk ik verder dan de letter van de wet en besef dat een probleem vaak een bredere context heeft. Jarenlang heb ik als ambtenaar bij de gemeente Amsterdam en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden achter de schermen van de decentrale politiek ervaring opgedaan. [/higlight]

Als kind was ik al gefascineerd door de politiek. Mijn werkstukken schreef ik over staatsinrichting. Op de basisschool regelde ik dat het uitje van het blokfluitklasje naar de Tweede Kamer ging. Op de middelbare school zat ik in de medezeggenschapsraad en zorgde ik ervoor dat ik als leerling in de benoemingsadviescommissie voor de nieuwe rector zat.

Lid van D66 ben ik geworden, omdat ik geloof in de immateriële waarden. Ik vind het belangrijk dat je zichtbaar jezelf kunt zijn. Ik geloof in een duurzame en harmonieuze samenleving. Wij hebben de planeet niet van onze ouders gekregen, maar van onze kinderen geleend.

Het is nu dus tijd om mij ook voor de schermen te begeven. Graag zou ik met uw steun als D66’er in de Provinciale Staten van Zuid-Holland onze politieke ambities nastreven. Op provinciaal niveau kunnen wij het verschil maken. De effecten van klimaatverandering worden zichtbaar. Bodemdaling heeft negatief effect op huizen en gebouwen in historische binnensteden. Wij zijn de laatste generatie die het tij nog kan keren. Laten we dat dan ook doen!

Wie ben ik? Ik ben Sahidah Somer, op de verkiezingsdag ben ik 34 jaar, en woon al mijn hele leven in de mooie provincie Zuid-Holland. Sinds vier jaar woon ik weer in mijn geboorteplaats Den Haag. Ik ben al jaren actief lid van D66 en zet mij daarnaast in voor mensenrechten. Ik kan genieten van een goed glas wijn, inspirerende boeken en toneelvoorstellingen en de dagelijkse zonnegroet (dat is een vaste serie yogahoudingen) om de dag mee te beginnen.