Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 februari 2019

D66’er uit de regio: Carina Bos

Sinds eind november ben ik voorzitter van de afdeling D66 Rijnland. Daaronder vallen de gemeenten Oegstgeest en Katwijk. Daarvoor heb ik me vier jaar met permanente campagne beziggehouden. De vraag ‘hoe kun je het D66 geluid door het jaar heen laten horen?’ stond daarbij centraal.


Dat is best lastig als je een kleine afdeling bent. Maar het voordeel is wel dat de lijntjes kort zijn en dus een telefoongesprek of afspraak met een nieuw lid zo is gemaakt. Het heeft geresulteerd in een grote groep leden die zich wil inzetten voor Oegstgeest en Katwijk.

Waar ben je trots op in jouw afdeling?
Dat we zo’n actieve afdeling zijn. Hierdoor kunnen we het D66-geluid goed laten horen in het gemeentehuis en daarbuiten. In Katwijk hebben we één zetel in de gemeenteraad, maar als je ziet wat we al bereikt hebben dan kun je daar alleen maar heel trots op zijn. In Oegstgeest zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten toen bleek dat we de komende vier jaar weer in de oppositie zitten. We hebben al behoorlijk wat voor elkaar gekregen. En we zijn onlangs gestart met drie themagroepen en dat is voor zo’n kleine afdeling best bijzonder.

Waar vind jij dat de regio de afdeling versterkt of zou kunnen versterken?
Ik denk dat het belangrijk is dat we goed op de hoogte zijn van wat er bij de verschillende afdelingen in de regio gebeurt. Om van elkaar te leren maar ook om elkaar te inspireren. Zeker als het om onderwerpen gaat die in meer gemeenten spelen of juist heel actueel zijn. Daarin zou het bestuur van D66 Zuid-Holland wellicht ook een actievere rol kunnen pakken door afdelingen met elkaar te verbinden. Of juist goede voorbeelden verspreiden. Zo zijn de D66 afdelingen in de Leidse regio al een tijd met elkaar in contact. De fractievoorzitters uit de Leidse regio zijn ook bij elkaar gekomen zodat ook inhoudelijk meer kan worden samengewerkt. Goed voorbeeld doet volgen.