Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 januari 2019

Van extra geld voor de fiets tot de terugkeer van de otter in Zuid-Holland: D66 kreeg het voor elkaar

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 30 januari blikte fractievoorzitter Ria Oosterop terug op de afgelopen periode. D66 is tevreden over de bereikte resultaten, we hebben veel van onze speerpunten kunnen realiseren of in gang kunnen zetten. Fractie en gedeputeerde hebben in veel dossiers hun stempel kunnen drukken en het verschil kunnen maken.

Ria Oosterop: “Goed dat het initiatief is genomen om tot een terugblik op de bijna afgelopen Statenperiode te komen. De politieke partijen die deel zullen nemen aan de Provinciale Statenverkiezingen maken zich inmiddels op voor hun campagne of zitten er al middenin. Prima dat we dan gebruik kunnen maken van de voorliggende rapportages, die ons inzicht geven in bereikte resultaten en waaruit we lessen kunnen trekken voor de volgende Statenperiode. Dank aan Gedeputeerde Staten voor het initiatief, dank ook aan de klankbordgroep die vele spelers op het maatschappelijk veld interviewde.

D66 kijkt met een gezonde dosis tevredenheid terug op de afgelopen bestuursperiode. Wij zijn van mening dat er, mede dankzij de inzet van onze D66- Gedeputeerde, flinke stappen zijn gezet op het gebied van schone energie, schone mobiliteit en schone lucht en een gezonde leefomgeving. En natuurlijk herkennen we ook de verbeterpunten:  Ja , we hebben veel bereikt en in gang gezet, maar in sommige gevallen had het beter gekund en misschien ook wel gemoeten. Er is, helaas, te veel geld op de plank blijven liggen doordat plannen vertraagd zijn.  Dat vindt deels zijn oorzaak in het feit dat we gekozen hebben voor een andere werkwijze.

Maar, voorzitter, ondanks dat, is er veel bereikt en daar zijn we trots op!

Vier jaar geleden benoemde mijn fractie enkele speerpunten. Die hadden, het zal u niet verbazen, veelal betrekking op energie.  En wat hebben we op dat terrein bereikt? Een  stevige inzet op energietransitie met een provincie die voorop loopt met regionale energiestrategieën, waaronder het energie neutrale Goeree-Overflakkee, het organiseren van een sterk netwerk rond de energie waaronder de samenwerking in de Energy Innovation Board.

Het mede van de grond trekken van het living lab Green Village in Delft, het instellen van een fonds voor energie innovaties van 35 miljoen en een Warmte Participatiefonds van in ieder geval 90 miljoen (en na dit agendapunt hopelijk 137,5 miljoen). Werken aan het versterken van lokaal eigenaarschap voor duurzame energie dankzij de regeling Lokale Initiatieven, maar ook bijvoorbeeld de samenwerking met de sportclubs in Zuid-Holland en een succesvolle regeling Asbest er af, Zon erop.

Ook op het gebied van het openbaar vervoer zetten we belangrijke stappen, ook al blijven verbeteringen altijd mogelijk. We spraken uitvoerig met elkaar over de tarieven, waarbij wat D66 betreft het adagium “opcenten omlaag, dan ook de tarieven voor het openbaar vervoer” opgeld blijft doen.

Nog zo’n onderwerp dat vaak, en terecht, aan de orde kwam: de luchtvaart. Of het nu ging om de helihaven bij Ypenburg of Rotterdam The Hague Airport . Wat D66 betreft is het verminderen van de geluidsoverlast voor de omwonenden daarbij steeds een rode draad geweest en, u weet het, hebben wij aangedrongen op een onderzoek naar een luchthaven op zee.

We spanden ons sterk in voor het beschermen en beleven van de natuur en voor nieuwe natuurgebieden de natuurontwikkeling.  De realisatie van het Bentwoud, de Nieuwe Dordtse Biesbosch en het Waalbos (bij Ridderkerk). Er wordt gewerkt aan de Nieuwe Driemanspolder en ook het Buijtenland van Rhoon is na jaren van discussie losgetrokken en wordt nu eindelijk gerealiseerd.

En voorzitter: een kroontje op ons werk: vorige week verscheen er op de social media een filmpje  van spelende otters in Zuid-Holland. Het ziet ernaar uit dat de otter definitief terug is in Zuid-Holland.

Veelvuldig onderwerp van gesprek was ook de vervuiling van onze leefomgeving in het bijzonder het aantreffen van persistente stoffen in de directe omgeving van bedrijven maar zelfs in ons drinkwater. Ik denk dat we ook in dit dossier van VeiligheidHandhavingToezicht stappen hebben gezet.

Voorzitter, het zou te ver voeren om alle successen en leerpunten te benoemen. Laat ik het als volgt samenvatten: De D66-fractie kijkt met tevredenheid terug op de afgelopen periode, waarin we veel van onze speerpunten konden realiseren en waarin als Provinciale Staten constructief samenwerkten om Zuid-Holland voor onze inwoners nog mooier en schoner te maken. Ik hecht eraan om daarvoor mijn dank uit te spreken aan het college en aan mijn mede-Statenleden. Mijn fractie, in andere samenstelling, ziet er naar uit om ook de volgende periode in gezamenlijkheid te werken aan deze mooie provincie!”