Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 januari 2019

Statenlid Anneke Wijbenga kijkt uit naar de volgende periode

Grote vraagstukken zoals klimaatverandering, behoud biodiversiteit, bodemdaling, milieuvervuiling, transitie van de landbouw, wateroverlast, (drink)watertekorten, vragen nu om denkkracht en daadkracht bij zowel de provincie als bij de waterschappen. Daar wil ik graag bij helpen. 

Deze Statenperiode was ik  woordvoerder groen, water, milieu, veiligheid, landbouw en dierenwelzijn. Ik kijk uit naar de volgende periode.

Mijn opgedane kennis en ervaring, op het gebied van natuur, milieu, gezondheid en veiligheid, bied ik graag aan om het publieke belang te dienen. Na een mooie carrière bij de provincie als eerste en enige toxicoloog en als manager, was ik jarenlang algemeen secretaris bij de Gezondheidsraad en de laatste jaren voor mijn pensioen heb ik me ingezet voor het Rijk op het gebied van integrale veiligheid. Ook ben ik nog actief als Gateway reviewer en geef in teamverband collegiaal advies over grote projecten bij de overheid.

Niet alleen zet ik mijn kennis en ervaring graag in voor het publieke belang maar ook voeg ik die graag toe aan het enthousiasme en de creativiteit van de jongere generatie, om samen tot verbetering en vernieuwing te komen. Met een goede mix van mensen maken we, via D66, de wereld samen een stukje beter, te beginnen met de provincie.

Sinds enkele jaren woonachtig in Den Haag maar ik voel me nog sterk verbonden met de regio. Meer dan 25 jaar heb ik in Voorschoten gewoond en verbonden aan Wassenaar en Voorschoten. De regio’s kunnen best wat steun en inzet van de provincie gebruiken.