Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 december 2018

Kandidaat Ton van Rijnberk kijkt uit naar volgende periode

Samen met mijn vrouw woon ik, Ton van Rijnberk, in Noordwijk waar ik 15 jaar raadslid ben geweest. Ik heb in het gebied Den Haag – Haarlem – Amsterdam gewerkt bij drie gemeenten, twee  ingenieursbureaus en ben wethouder geweest in Noordwijk, Hillegom en Bloemendaal.

Sinds januari ben ik Statenlid en woordvoerder verkeer en energie als opvolger van Said Kasmi. Voor de komende Statenverkiezingen sta ik op plek 4.

Mijn hart ligt bij het openbaar bestuur, ruimte en mobiliteit en het concreet realiseren van ambities. Het integraal ontwikkelen en uitvoeren van gebiedsontwikkelingen of grote bouw- of infrastructuurprojecten vergt visie, doorzettingsvermogen en heel veel afstemming met tal van belanghebbenden. Ik prijs me gelukkig dat ik gedurende 25 jaar in Den Haag (stadsvernieuwing, ontwikkeling binnenstad) en Amsterdam (complexe regionale en stedelijke verkeers- en vervoersprojecten)een bijdrage heb mogen leveren.

De provincie heeft belangrijke opgaven: het verbeteren van het klimaat door een duurzame (circulaire) economie en landbouw; schone lucht; gezonde waterhuishouding; ruimte voor wonen, natuur en dieren; schone (innovatieve) energie uit wind, zon, water en warmte; schone mobiliteit met ruim baan voor de fietser en emissievrij verkeer en vervoer.

Deze belangrijke transities en de nieuwe complexe (cultuurverandering vragende) omgevingswet kunnen alleen tot stand komen in nauwe samenwerking met gemeenten, regio’s, ministeries, natuurorganisaties, waterschappen, ondernemers en inwoners.

Dit vraagt van de provincie een rol als verbindende schakel tussen alle partijen en een uitgestoken helpende hand naar gemeenten als die aangeven onvoldoende kennis en capaciteit voor deze majeure opgaven in huis te hebben.

Als Statenlid wil ik aanspreekpunt zijn voor deze partijen en het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie van de provincie scherp houden bij het vervullen van deze rollen met als resultaat een provincie die met visie, lef en daadkracht werkt aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor al onze inwoners.