Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 november 2018

De laatste begroting voor de verkiezingen

De laatste begroting van het college van VVD, D66, CDA en SP is vandaag met een ruime meerderheid door Provinciale Staten vastgesteld. Het komend jaar zal wederom fors geïnvesteerd worden in meer groen, schone energie, een betere bereikbaarheid over weg en water, en cultureel erfgoed.

De algemene beschouwingen vandaag in Provinciale Staten lieten zien dat veel partijen zich min of meer kunnen vinden in de aanpak van het college. Toch werden nog verschillende wijzigingsvoorstellen en moties aangenomen.

Namens D66 blikte fractievoorzitter Ria Oosterop terug op acht succesvolle jaren in de coalitie. “Voor u staat een trotse fractievoorzitter van D66. In onze ogen zijn zowel de doelstellingen uit 2011, als die uit 2015, gerealiseerd. Wat D66 betreft, is dit niet zozeer het eind, maar het begin van een periode waarin we opnieuw successen willen boeken en verder willen werken aan onze ambities.” Maar, zo waarschuwde zij de collega’s ook: “Sommige partijen hebben wellicht het idee dat vandaag de verkiezingscampagne kan beginnen. Wat D66 betreft, gaan wij voorlopig nog even over tot de orde van de dag. Er is werk aan de winkel voor het college, met nog een flink aantal plannen dat vraagt om uitvoering.”

Een van die nog uit te voeren voorstellen, is de wens van D66 om milieuvergunningen te actualiseren en digitaliseren. Met name in de chemische industrie zijn hier nog flinke stappen te zetten, voordat burgers makkelijk kunnen vinden wat er precies wordt uitgestoten of geloosd. Hiervoor is vandaag €2,5 miljoen vrijgemaakt. Ook voor de fiets is op voorstel van D66 vandaag opnieuw geld uitgetrokken: €3,5 miljoen, zodat in 2019 begonnen kan worden met de aanleg van snelfietsroutes tussen Zoetermeer en Rotterdam, en tussen Spijkenisse en Hellevoetsluis. Op verzoek van onze fractie wordt daarnaast de komende tijd een ambitiedocument “Milieu en Gezondheid” opgesteld, zodat duidelijker wordt hoe Zuid-Holland bij kan dragen aan een gezonde leefomgeving.

D66 steunde verder verschillende voorstellen van andere partijen, waaronder het beschikbaar stellen van €1 miljoen om meer mensen aan het werk te helpen, een subsidie voor de Voedselbank om te verduurzamen, en een subsidie voor de Hortus in Leiden voor educatieprogramma’s. Ook zijn twee moties ondersteund die voor extra bescherming moeten zorgen voor de bijen in onze provincie.