Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 12 november 2018

Verkiezingsprogramma 2019-2023 vastgesteld

Op het Regiocongres van 10 november is het Verkiezingsprogramma 2019-2023 voor de Provinciale Staten door de leden van Zuid-Holland vastgesteld. Het verkiezingsprogramma, dat de titel ‘Energie voor de Toekomst’ meegekregen heeft, biedt prima uitgangspunten voor een mooie campagne en biedt een stevig kompas voor de volgende periode in de Staten, aldus lijsttrekker Ria Oosterop en campagneleider Paul Breitbarth

Regiobestuur en Verkiezingsprogrammacommissie (VPC) organiseerden op maandag 8 oktober een sessie waarbij de D66-Statenfractie met een grote groep enthousiaste en betrokken D66-leden de voorgenomen standpunten nog eens kritisch kon bezien. Voor D66-leden zullen de thema’s die in ons programma staan geen verrassing zijn, zo laat secretaris politiek Bastiaan Winkel weten: “We schakelen nog een extra tandje bij waar het gaat om schone economie, energie en mobiliteit. We zetten in op een gezonde leefomgeving en zetten groen op één. En we willen door grensverleggend bestuur ruimte creëren om onze idealen te verwezenlijken: met gezond pragmatisme zetten we in op vernieuwing en innovatie. Ook in Zuid-Holland krijgt D66 het voor elkaar. En het is onze ambitie om daar de komende vier jaar mee door te gaan.”

Om het verkiezingsprogramma op het Regiocongres vast te kunnen stellen was  het mogelijk om wijzigingsvoorstellen in te dienen. De amendementen zijn, inclusief het advies van het Regiobestuur, voorafgaand aan het Regiocongres, op de website geplaatst zodat iedereen er kennis van kon nemen.