Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 oktober 2018

Renovatie oudste gebouw van het Provinciehuis

Vandaag debatteerden Provinciale Staten over de renovatie van het gebouw van het Provinciehuis waarin onder andere de Statenzaal en de fractiekamers zijn ondergebracht.

 

 

 

Het proces om tot dat besluit te komen, verliep niet geheel vlekkeloos, maar nadat een politieke werkgroep werd samengesteld, waarin voor D66 Paul Breitbarth zitting had, konden de Staten hun kaderstellende rol toch vervullen en werd dus een besluit genomen.

“Wat ons betreft is de renovatie noodzakelijk vanwege de sterke verouderde technische installaties. Het gebouw voldoet volstrekt niet aan de moderne eisen van duurzaamheid. Met de renovatie ontstaat het meest duurzame gebouw van Den Haag en wordt ook aan andere belangrijke voorwaarden voldoen, namelijk de circulariteit en het hergebruik van oude kantoorpanden”, aldus woordvoerder Ria Oosterop in de Statenvergadering.  “Daarmee zal een gebouw ontstaan dat echt een huis van de Provincie is. Een huis waar organisaties, instellingen en inwoners zich welkom voelen.”

Minder vierkante meters
D66 vindt dat ook de huidige Statenzaal in de renovatieplannen moet worden meegenomen. De huidige Statenzaal is onhandig en onpraktisch ingedeeld. Het publiek is onzichtbaar voor de Statenleden en omgekeerd ook. En het interruptieblok is een sta in de weg.  Volgens ons kan je zelfs met minder vierkante meters een efficiëntere indeling krijgen.

De fractie realiseert zich dat de kosten voor de renovatie hoog zijn en daarom zal een gedeelte van de gerenoveerde derde verdieping taakstellend worden verhuurd.

De verbouwing zal enkele jaren in beslag nemen. In tegenstelling tot eerdere plannen komt er een alternatieve vergaderruimte binnen het Provinciehuis.