Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 19 september 2018

Plaatsmaken voor vers bloed

Josine Meurs en Paul Breitbarth, beiden Statenlid sinds 2011, stellen zich niet verkiesbaar voor een volgende periode. “Na acht jaar is het goed om ruimte te maken voor vers bloed”, aldus Josine, die als lid van de Lijstadviescommissie actief meedenkt over een evenwichtige kandidatenlijst.

“Veel zorgen over opvolging heb ik niet. Ik sta ervan te kijken hoeveel talent er binnen D66 Zuid-Holland te vinden is.” Ook Paul is nauw betrokken bij de verkiezingen in maart. Het regiobestuur benoemde hem onlangs tot campagneleider. “Eervol om mijn provinciaal-politieke loopbaan op deze manier te mogen afsluiten. Ik ga er met volle teugen van genieten!”

Investeren in regionale economie
Josine Meurs is in twee periodes onder meer woordvoerder geweest op het gebied van financiën, bestuur, energie, economie en innovatie. Zij heeft zich ingezet voor effectievere inzet van provinciale middelen en een gezonde begroting, voor risicogericht financieel toezicht, versterking van lokale bestuurskracht en voor economische innovatie. Josine: “Een paar jaar geleden was Zuid-Holland nog een van de minst innovatieve provincies. Dankzij de oprichting de Innovation Quarter en verschillende revolverende fondsen, het stimuleren van het MKB, het verbeteren van de kennisinfrastructuur en de voortvarende start van de energietransitie, behoren we nu tot de top. Daarbij hebben we ook altijd oog gehouden voor de leefbaarheid van Zuid-Holland en zijn we zuinig geweest op de schaarse ruimte. De enige economische groei is groene groei.”

Extra geld voor fietsprogramma
Paul Breitbarth was in de vorige Statenperiode woordvoerder groen en water, en voerde deze termijn het woord over de fiets, openbaar vervoer, luchtvaart en wonen. Hij heeft er onder meer voor gezorgd dat het budget voor het provinciale fietsprogramma fors is verhoogd en bepleitte een veel betere balans tussen de economische belangen van de luchtvaart en overlast voor omwonenden van lucht- en helihavens en het milieu.

Gezonde leefomgeving
Paul: “Ik kijk met heel veel plezier terug op dertien jaar provinciale politiek, waarvan acht jaar als Statenlid. Er is nogal wat veranderd in Zuid-Holland: de gezonde leefomgeving van onze inwoners is veel meer centraal komen te staan, in alle onderdelen van het beleid. Daarom is er nu ook écht meer ruimte gekomen voor de fiets en het openbaar vervoer. Ik heb er alle vertrouwen in, dat de volgende D66-fractie die lijn voort zal zetten.”