Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 5 september 2018

Hoeve Stein in Oukoop: agrarisch bedrijf 2.0

Na de ruilverkaveling, zo’n vijftien jaar geleden, zijn de meeste agrariërs vertrokken uit het veenweidegebied bij de Reeuwijkse Plassen. Zij maakten plaats voor natuurgebied. Zo niet melkveehouder Ardy de Goeij en zijn gezin. In ruil voor natuurvriendelijk boeren pacht hij in 80 hectare van Staatsbosbeheer – bijna een derde van zijn ecologische bedrijf.

Het erf van Hoeve Stein in Oukoop oogt als dat van een reguliere boerderij, maar wie de stal binnenloopt ziet meteen dat De Goeij’s veehouderij geen bedrijf als alle andere is. Dit is de boerderij van de toekomst. Geen boxen of melkrobots. Wel sensoren die de productie per koe meten en (binnenkort) zonnepanelen. De deuren van de ruime, lichte stal staan wagenwijd open, zodat de koeien zelf naar binnen en naar buiten de wei in kunnen lopen. “Koeien doen dat uit eigen beweging”, vertelt De Goeij. “Daar hebben zij geen begeleiding bij nodig. Een klein beetje opdrijven, blijkt over het algemeen voldoende.”

Loopbrug
Met minder dan één koe per hectare is de beweidingsdruk van Hoeve Stein laag. Dagelijks produceren de koeien 22 liter per dag. “Relatief weinig, maar daardoor zijn zij heel gezond. Ze zijn bijna nooit ziek. Wat ook meespeelt is dat wij geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen gebruiken.” Het bemesten van het land doet De Goeij met een mengsel van riet, stro en uitwerpselen: een weldaad voor de biodiversiteit. Sommige gronden krijgen helemaal geen mest zodat kruiden en andere fauna alle ruimte krijgen. Zo keert de grutto, kieviet en tureluurs terug en bloeien er weer koekoeksbloemen, ratelaars en kattenstaarten. “In samenwerking met vrijwilligers organiseert Staatsbosbeheer hier regelmatig natuurexcursies. Ik vind het mooi om aan mensen te kunnen laten zien hoe de natuur zich ontwikkelt. Ook ons bedrijf is toegankelijk voor publiek. Van 8.00 tot 20.00 uur kunnen wandelaars via een loopbrug ons erf oplopen en zien hoe ecologisch boeren in zijn werk gaat.”

“Oukoop is onderdeel van de nieuwe natuurzone die van de Krimpenerwaard tot de Nieuwkoopse Plassen gaat lopen”, vertelt D66 Gedeputeerde Han Weber over het gebied waarin Hoeve Stein ligt. Samen met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en Staatsbosbeheer heeft hij hard gewerkt om de polder om te kunnen vormen van een gebied met intensieve veehouderij naar natuur. “Als provincie stimuleren wij agrariërs om natuurbeheer te combineren met hun bedrijf. Ik vind het heel mooi om te zien hoe de familie De Goeij dat heeft opgepakt. Zij zijn een voorbeeld voor iedereen die aan de slag wil met natuurinclusieve landbouw.”

Knelgeval
Hoeve Stein is inmiddels een goedlopend bedrijf dat de gestelde natuurdoelen van Staatsbosbeheer met gemak behaalt. “Daaraan is wel wat vooraf gegaan”, aldus De Goeij. “De voorbereidingen hebben zeker tien jaar geduurd. Zo hebben we een uitgebreid natuurplan moeten opstellen, bijvoorbeeld over het aantrekkelijk houden van het land voor weidevogels. Waar we nu tegenaan lopen is, dat ons plan is gebaseerd op tweehonderd koeien, terwijl we voor niet meer dan 135 koeien fosfaatrechten krijgen. Vorig jaar leverde dat een heffing van ruim veertig duizend euro op, die gelukkig is komen te vervallen.” Voor de toekomst hoopt De Goeij dat zijn bedrijf zal worden aanmerken als knelgeval. “Wij zijn blij dat de provincie helpt met de aanvraag bij de RVO. Vooral juridische steun kunnen wij goed gebruiken.”