Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 27 juni 2018

D66 krijgt het voor elkaar

Op allerlei gebieden heeft de fractie tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota en Kadernota via moties en een enkel amendement het voor elkaar gekregen dat er in Zuid-Holland meer energie en/of geld zal worden besteed aan een verbetering van onze leefomgeving.

 

  • Een breed gedeelde motie is aangenomen voor meer investeringen in de fiets. Het gaat dan om snelfietsroutes, verbreding en verbetering van fietspaden en meer fietsenstallingen.
  • Meer capaciteit en/of geld voor versterking van de vergunningverlening via een breed gedeelde motie waardoor we bewerkstelligen dat het schoner gaat worden rondom bedrijven.
  • Een vliegende brigade die gemeenten kan helpen bij de uitwerking van de omgevingswet zodat we een kwalitatief goede leefomgeving krijgen of behouden.
  • En dan nog de moties over de voortzetting van de digitalisering van cultureel erfgoed en over het doorontwikkeling van de erfgoedlijnen met bijvoorbeeld maritiem erfgoed.  Hiermee behouden we de prachtige zaken uit het verleden en kunnen onze kinderen goed zien wat vroeger al waardevol was en nu nog steeds is.
  • Een motie over natuurinclusief bouwen is niet in stemming gebracht omdat Gedeputeerde Staten de mogelijkheden hiervoor graag willen bespreken met de provinciale adviseur voor de ruimtelijke kwaliteit. Een pilot om na te gaan hoe we het in de praktijk willen brengen, is ook al genoemd.
  • Een andere motie over het onderschrijven van de 17 duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties (sustainable development goals) werd al meteen door Gedeputeerde Staten overgenomen. Nu nog even zien hoe die doelstellingen worden uitgedragen, maar winst was dat dit direct werd omarmd.