Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 28 mei 2018

Delen met velen

“Digitalisering van collecties helpt om mensen vaker in contact te brengen met cultureel erfgoed en om kennis te delen. Wij zijn blij dat D66 een aantal jaar geleden de noodklok luidde omdat Zuid-Holland achterliep op het gebied van digitalisering.” Aan het woord is Evelien Masselink, hoofd Erfgoed & Beleving bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland.

De inspanningen van toenmalig fractievoorzitter Provinciale Staten Geertjan Wenneker hebben ertoe geleid dat begin dit jaar het programma Digitalisering Cultureel Erfgoed van start ging. Zowel in 2018 als in 2019 trekt Zuid-Holland € 150.000 uit om de toegankelijkheid van haar cultuur erfgoed te vergroten.

Veel animo
“Het programma bestaat uit drie onderdelen”, vertelt Masselink enthousiast. “Om te beginnen heeft de provincie aan het Erfgoedhuis Zuid-Holland de opdracht gegeven om het steunpunt voor digitalisering van erfgoedcollecties te coördineren. Bij het steunpunt kunnen musea en erfgoedinstellingen terecht met al hun vragen. Bij het digitaliseren van erfgoed komt ontzettend veel kijken. Denk aan het juiste collectieregistratiesysteem, kennis over software en afspraken met andere musea, registratiecodes, auteursrechten en collectiefotografie.De vragen zijn zeer uiteenlopend, en het ene museum is al veel verder dan het andere. Daarnaast verzorgt het steunpunt trainingen en netwerkbijeenkomstenom medewerkers van musea en historische verenigingen op weg te helpen met het digitaliseren van hun collecties. Hiervoor is zoveel animo, dat wij het nauwelijks kunnen bijbenen.”

Grasduinen
Het tweede onderdeel van het programma Digitalisering Cultureel Erfgoed is een initiatief van de provincie zelf en omvat het onderbrengen van het digitale Zuid-Hollands erfgoed bij de website van de Canon van Nederland. Masselink: “Dit platform biedt de mogelijkheid om het erfgoed in verband te brengen met allerlei lokale en regionale thema’s. Op deze manier bouwen we eigenlijk ‘vanzelf’ de Canon van Zuid-Holland op en wordt de toegankelijkheid van ons erfgoed tot ver over de grens vergroot. Hoe mooi is het dat iemand die jaren geleden is geëmigreerd van Zuid-Holland naar Canada op internet kan grasduinen door erfgoed uit zijn jeugd? Maar ook wetenschappelijk gezien is het digitaal delen van erfgoed van grote waarde. Daarom is het belangrijk dat er voor Linked Open Data wordt gekozen, omdat dat het hergebruik van data stimuleert.”

Voorjaarsnota
Het Themafonds Digitalisering Erfgoedcollecties is het derde programmaonderdeel. Dit fonds wordt medegefinancierd en beheerd door het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Zuid-Holland en ontvangt ook een flinke injectie van de provincie. “Musea en erfgoedinstellingen kunnen bij het fonds aankloppen voor financiële ondersteuning van projecten op het gebied van digitalisering van cultureel erfgoed. Een van de voorwaarden is dat een training bij het steunpunt voor digitalisering van erfgoedcollecties wordt gevolgd. “Heel belangrijk”, zegt Masselink, “want musea en historische verenigingen kunnen echt alle hulp gebruiken.” Statenlid Juliët van Oudenhoven onderschrijft dit en zal dan ook aandacht voor het programma vragen tijdens de behandeling van de voorjaarsnota. Van Oudenhoven: “Niet alleen extra geld is van belang, ook het verlengen van het programma zal nodig zijn.” Masselink is blij dat D66 zoveel interesse toont in dit programma. “We gaan straks de balans opmaken en in overleg met de provincie bekijken of we de voldoende erfgoedinstellingen meekrijgen met dit mooie project. Want ik schat in dat de digitaliseringsklus van het erfgoed in Zuid-Holland eind 2019 nog niet is geklaard.”