Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 mei 2018

“Vervuilen is geen recht”

De chemische sector moet het aantal lozingen in de toekomst drastisch gaan beperken. “Niet lozen moet de norm worden”, zegt het provinciebestuur van Zuid-Holland. D66 Statenlid Anneke Wijbenga is verheugd met deze stevige uitspraak.

 

 

“Lange tijd heeft Gedeputeerde Rik Janssen vastgehouden aan het handhaven van vergunningen en het volgen van regels. Nu vraagt ook hij de chemische industrie om een omslag te maken.” Wijbenga pleit er al langer voor dat we we toe moeten naar de minimalisatie van emissies van stoffen. Vanaf haar maidenspeech in de Provinciale Staten vraagt zij aandacht voor het feit dat een vergunning niet mag worden gezien als het recht om zonder meer te mogen vervuilen. “Een fabriek is geen black box dus er zal altijd wel wat de schoorsteen uit gaan. Maar dat betekent niet dat er geen rekening hoeft te worden gehouden met de rechten van omwonenden. Als je naar artikel 21 van de Grondwet kijkt of het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, dan moet een fabriek weldegelijk verantwoordelijkheid nemen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met andere woorden: niet of nauwelijks lozen of emitteren. Omwonenden hebben immers recht op schone lucht en schoon drinkwater.”

“Bij zeer zorgwekkende stoffen, zoals GenX, kan de provincie bovendien een minimalisatieverplichting opleggen. “Hiermee stimuleren we bedrijven om hun procestechnieken te verbeteren en maken we de kwaliteitsslag die nodig is”, aldus Wijbenga.